bih.button.backtotop.text

EGG Freezing EP.3 การเตรียมตัวก่อน การฝากไข่

การฝากไข่ การเตรียมตัวก่อนการฝากไข่มี 5 ขั้นตอน 1. เข้าพบแพทย์เพื่อซักประวัติและตรวจร่างกาย 2. เริ่มกระบวนการของการกระตุ้นไข่โดยการฉีดยา การฝากไข่ การเตรียมตัวก่อนการฝากไข่มี 5 ขั้นตอน
 
  1. เข้าพบแพทย์เพื่อซักประวัติและตรวจร่างกาย
  2. เริ่มกระบวนการของการกระตุ้นไข่โดยการฉีดยา 
  3. การตรวจติดตามปริมาณ จำนวนและขนาดของไข่
  4. การเก็บไข่ที่สุกแล้ว 
  5. กระบวนการที่การเก็บรักษาไข่แช่แข็งในห้องปฏิบัติการ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs