bih.button.backtotop.text

สบายสไตล์มยุรา ตอน 52 : ฝุ่น PM 2.5 ทำให้ปอดเสียหายได้ จริงหรือไม่

17 พฤษภาคม 2564

ฝุ่นนั้นอยู่รอบตัวเราตลอดเวลาแต่ฝุ่น PM 2.5 นั้นทำลายปอดเราอย่างไร

 

ปอดอักเสบ ที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ เช่น เกิดจากการหายใจเอาสารที่ก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อระบบทางเดินหายใจ เช่น ฝุ่น ควัน สารเคมีที่ระเหยได้ นอกจากนี้ การใช้ยาปฏิชีวนะ ยาเคมีบำบัด และยาสำหรับควบคุมการเต้นของหัวใจบางชนิดก็อาจทำให้เกิดภาวะปอดอักเสบได้ 


 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs