bih.button.backtotop.text

ใช้กัญชาอย่างไรให้ปลอดภัย

04 กรกฎาคม 2565

การใช้กัญชามีทั้งผลดีและผลเสีย ควรศึกษาข้อระวังให้ละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมศึกษาได้จากความเห็นของ นพ. อชิรวินทร์ จิรกมลชัยสิริ หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม, แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

065-509-9198 
(ระหว่างเวลา 8.00-20.00 น. )

02-066-8888
(ระหว่างเวลา 20.00-8.00 น. )

Email
[email protected]
 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs