bih.button.backtotop.text

ดูความแข็งแรงอสุจิให้ลึกถึงระดับ DNA

ปัญหามีบุตรยากที่มาจากเพศชายหนึ่งในปัญหาสำคัญ คืออสุจิมีความผิดปกติ เรียกว่า DNA fragmentation


ปัญหามีบุตรยากที่มาจากเพศชายหนึ่งในปัญหาสำคัญ คืออสุจิมีความผิดปกติ เรียกว่า DNA  fragmentation หรือสารพันธุกรรมมีการแตกหักเสียหาย ความสำคัญของสารพันธุกรรม คือเป็นตัวที่ช่วยกำหนดการเจริญเติบโตในการแบ่งเซลล์ของตัวอ่อน เพราะฉะนั้นถ้าใครมีปัญหาตรงจุดนี้ ก็จะทำให้มีปัญหามีบุตรยากได้

ปัจจุบันบำรุงราษฎร์มีอุปกรณ์ที่ชื่อว่า MACS SPERM ซึ่งเป็นตัวที่ช่วยตรวจหาอสุจิที่มีปัญหา DNA fragmentation หรือมีการตายบางส่วนของเซลล์ที่เรียกว่า Apoptosis เพราะฉะนั้นเราก็จะเลือกเฉพาะอสุจิที่ปกติดี มาทำการปฏิสนธิ เพื่อเพิ่มโอกาสการตั้งครรภ์

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs