bih.button.backtotop.text

5 เรื่องต้องรู้เกี่ยวกับไขมันพอกตับ

โรคไขมันพอกตับ เป็นโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันในตับ และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ทำให้ผลการตรวจการทำงานของตับผิดปกติ โดยทั่วไปโรคไขมันพอกตับไม่เกิดอาการ หรือหากมีก็เป็นอาการที่ไม่เฉพาะเจาะจงมากพอที่จะบ่งบอกโรคได้ เช่น อ่อนเพลีย คลื่นไส้เล็กน้อย


Infographic-Fatty-Liver-1080-x-1080-pixel.jpg


โรคไขมันพอกตับ (fatty liver disease) เป็นกลุ่มของโรคที่เกิดจากการสะสมไขมันในตับ และเป็นสาเหตุที่พบได้บ่อยที่สุดที่ทำให้ผลการตรวจการทำงานของตับผิดปกติเล็กน้อย โรคนี้มักไม่ทำให้เกิดการเจ็บปวด แต่บางครั้งจะบ่งชี้ถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่นๆ
 
  1. พบได้บ่อยทั้งเพศชายและหญิง
  2. เกิดจากกินอาหารมากเกินไป โดยเฉพาะอาหารที่มีน้ำตาลหรือไขมันมาก
  3. หากไม่รักษาจะทำให้เกิดตับอักเสบ ตับแข็งและมะเร็งตับ
  4. ในระยะแรกมักไม่แสดงอาการ
  5. ผู้ที่มีความเสี่ยงสามารถตรวจสุขภาพตับ เพื่อค้นหาโรคไขมันพอกตับตั้งแต่ระยะแรกด้วยเครื่อง Fibroscan


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs