bih.button.backtotop.text

FTRD ความหวังใหม่ในการรักษาผู้ป่วยมะเร็งทางเดินอาหารระยะเริ่มต้น

FTRD หรือ Full-Thickness Resection Device อุปกรณ์ที่ช่วยกำจัดมะเร็งลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารในระยะเริ่มต้นได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้นโดยไม่ต้องผ่าตัด


FTRD คืออุปกรณ์ที่ช่วยในการวินิจฉัยและรักษามะเร็งลำไส้ใหญ่และกระเพาะอาหารในระยะเริ่มแรกผ่านการส่องกล้องที่ยืดหยุ่น โค้งงอได้ ปลายกล้องติดอุปกรณ์ซึ่งมีรูปร่างคล้ายหอยมือเสือซึ่งมีคีมอยู่ตรงกลางกล้อง (Full-thickness resection device, FTRD) เข้าทางปาก (สำหรับมะเร็งกระเพาะอาหาร) หรือทวารหนัก (สำหรับมะเร็งลำไส้ใหญ่)  ก่อนการทำหัตถการ วิสัญญีแพทย์จะดมยาผู้ป่วย หลังจากนั้นแพทย์อายุรศาสตร์ทางเดินอาหารจะทำการครอบอุปกรณ์ที่มีลักษณะคล้ายหอยมือเสือไปที่ก้อนเนื้อและใช้ลวดไฟฟ้าที่อยู่ในชุดอุปกรณ์ FTRD ตัดก้อนเนื้อออกมาทั้งชิ้น อุปกรณ์นี้ทำให้แพทย์สามารถตัดก้อนเนื้อและปิดแผลได้ในเวลาเดียวกัน ทำให้ตัดก้อนเนื้อได้ใหญ่ถึง 3 เซนติเมตร


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs