bih.button.backtotop.text

Bumrungrad Podcast EP.30 ส่องกล้องลำไส้ใหญ่ รู้ทัน ก่อนมะเร็งมาเยือน

มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อเป็นการป้องกันและรู้ทันโรค วันนี้ Bumrungrad Podcast มาพร้อมข้อแนะนำในการป้องกันตัวเอง รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพในระบบลำไส้ของเรา
มะเร็งลำไส้ใหญ่ ภัยเงียบที่ไม่ควรมองข้าม เพื่อเป็นการป้องกันและรู้ทันโรค วันนี้ Bumrungrad Podcast มาพร้อมข้อแนะนำในการป้องกันตัวเอง รวมถึงวิธีการดูแลสุขภาพในระบบลำไส้ของเรา

 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs