bih.button.backtotop.text

คำแนะนำในการดูแลตัวเองสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ หอบหืด ในช่วงไวรัส โควิด 19

คำแนะนำในการดูแลตัวเองสำหรับคนเป็นภูมิแพ้ หอบหืด ในช่วงไวรัส โควิด 19
 
  1. ใช้ยารักษาสม่ำเสมอทั้งยาพ่นจมูก สูดเข้าปาก ทานยาต้านฮีสตามีน และยาป้องกันเ เพื่อไม่ให้อาการของโรคกำเริบ ไม่ลดหรือหยุดยาเอง
  2. หมั่นสังเกตุอาการตัวเอง ข้อแตกต่างระหว่างอาการโพรงจมูกอักเสบภูมิแพ้ หวัด ไข้หวัดใหญ่และการติดเชื้อไวรัสโควิด  โดยการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ส่วนใหญ่จะมีไข้ ไอ (ไอแห้งๆ) เหนื่อย หายใจขัด มักไม่ค่อยมีน้ำมูก คัดจมูก
  3. คนเป็นโรคภูมิแพ้ หอบหืด ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคนี้ แต่อย่างไรก็ตามการติดเชื้อไวรัสชนิดต่างๆ รวมทั้งไวรัสชนิดนี้อาจทำให้อาการหืดกำเริบได้ แต่ยังไม่มีข้อมูลชัดเจนว่าเพิ่มความรุนแรงของโรค
  4. หากมีอาการหอบกำเริบ ไม่ควรใช้ยาพ่นขยาหลอดลมชนิด nebulizer เพราะทำให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ง่ายกรณีติดเชื้อไวรัส แนะนำให้พ่นยาชนิด MDI, MDI with spacer หรือ DPI จะดีกว่า หากมีอาการกำเริบให้ดูแลตัวเองที่บ้าน ไม่แนะนำให้มาโรงพยาบาลถ้าไม่จำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ
  5. ให้อยู่บ้าน หลีกเลี่ยงการพบปะผู้คน ล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยเสมอ พักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการปรึกษาแพทย์เรียบเรียงโดย : ศ.ดร. พญ.อรพรรณ โพชนุกูล
กุมารแพทย์ ผู้ชำนาญการด้านโรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs