bih.button.backtotop.text

ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

24 มกราคม 2567

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี เพราะฉะนั้นการป้องกัน ก็คือการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไวรัสเอชพีวี 9 สายพันธุ์


มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี เพราะฉะนั้นการป้องกัน ก็คือการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไวรัสเอชพีวี  อย่างเช่น สายพันธุ์ 16 18 และสายพันธุ์อื่น ๆ ที่ทำให้เกิดมะเร็ง นอกจากนี้ยังมีไวรัสสายพันธุ์ 6 และ 11 ที่ทำให้เกิดหูดที่บริเวณอวัยวะเพศได้ ไวรัสบางตัวก็ทำให้เกิดมะเร็งที่ช่องปากและลำคอได้เช่นกัน

ดังนั้นการฉีดวัคซีนตัวใหม่ที่ป้องกันเชื้อเอชพีวีได้ถึง 9 สายพันธุ์นั้น ก็จะสามารถป้องกันได้ทั้งการเกิดมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งช่องปากและลำคอได้ถึง 95 % วัคซีนเอชพีวี สามารถฉีดได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่อายุ 9 ปีเป็นต้นไป หลังจากฉีดแล้วประสิทธิภาพอยู่ได้ตลอดชีวิต ไม่ต้องฉีดกระตุ้น

หากท่านมีข้อสงสัยหรือสนใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก สามารถติดต่อสอบถามได้ที่แผนกศูนย์สูตินรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs