bih.button.backtotop.text

บทความสุขภาพบำรุงราษฎร์

หมวดหมู่ของเนื้อหา

ตัวคัดกรองที่เลือก: ทั้งหมด

ประเภท : ทั้งหมด

ล้างทั้งหมด

Q&A กับวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนHPV มีประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูก มะเร็งช่องปากและลำคอ ข้อสงสัยในการฉีดวัคซีน HPV สามารถหาคำตอบได้ที่นี่

อ่านเพิ่มเติม

ฉีดวัคซีน HPV ป้องกันมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูกเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเอชพีวี เพราะฉะนั้นการป้องกัน ก็คือการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันไวรัสเอชพีวี 9 สายพันธุ์

อ่านเพิ่มเติม

รักษามะเร็งปากมดลูกให้หายได้อย่างไร

มะเร็งปากมดลูก หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายได้

อ่านเพิ่มเติม

วิธีตรวจหามะเร็งปากมดลูก

การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก สามารถทำได้ 2 วิธี คือ Papsmia หรือ Co-test ซึ่งการตรวจด้วยวิธี Co-test จะเพิ่มความแม่นยำ เนื่องจากสามารถตรวจความผิดปกติได้ถึงระดับเซลล์

อ่านเพิ่มเติม

มะเร็งปากมดลูก มะเร็งตัวร้ายที่ป้องกันได้

จากสถิติขององค์การอนามัยโลกในปี 2563 มะเร็งปากมดลูกเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 4 ของผู้หญิงทั่วโลก ในปัจจุบันเราทราบว่าเชื้อ HPVเป็นสาเหตุหลักของการเกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งสามารถป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยการฉีดวัคซีน

อ่านเพิ่มเติม

คุยเจาะลึก "เลนส์แว่นเด็ก" ชะลอสายตาสั้น

คุยเจาะลึก "เลนส์แว่นเด็ก" ชะลอสายตาสั้น โดย พญ.ณัฐธิดา วงศ์วีระวัฒน์ จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยาเด็ก

อ่านเพิ่มเติม

เคล็ดลับการดูแลเท้าและเล็บเท้าในผู้ป่วยเบาหวาน

ผู้ป่วยเบาหวานควรให้ความสำคัญกับการดูแลเท้าและเล็บเท้าเป็นพิเศษ เพราะการเกิดแผลที่เท้าเพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาที่รุนแรงกว่าได้อย่างรวดเร็ว ผู้ป่วยโรคเบาหวานที่คุมภาวะน้ำตาลได้ไม่ดี จะเกิดแผลที่เท้าได้ง่ายเนื่องจากเส้นประสาทที่เท้าเสื่อม ทำให้เท้าชา ไม่รู้สึกเจ็บที่เท้าเมื่อเป็นแผล และยังทำให้ผิวหนังบริเวณขาและเท้าแห้ง คัน จนเกิดแผลได้ง่ายกว่าคนปกติ ประกอบกับภาวะการขาดเลือดไปเลี้ยงเท้าจากหลอดเลือดที่ปลายขาตีบ ยิ่งทำให้แผลที่เท้าหายยาก ส่งผลให้สูญเสียเท้าหรือขาได้ในที่สุด

อ่านเพิ่มเติม

รู้เท่าทันมะเร็งเต้านม

รู้เท่าทันมะเร็งเต้านม โดย นพ.ธีรภพ ไวประดับ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์เต้านม

อ่านเพิ่มเติม

ไขข้อสงสัย “มะเร็งเต้านม” แบบเคลียร์ชัด

มะเร็งเต้านมเป็นมะเร็งที่พบบ่อยเป็นอันดับ 1 ในผู้หญิงไทย และมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ไขข้อสงสัย “มะเร็งเต้านม” แบบเคลียร์ชัด โดย รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านศัลยศาสตร์เต้านม

อ่านเพิ่มเติม