bih.button.backtotop.text

รักษามะเร็งปากมดลูกให้หายได้อย่างไร

24 มกราคม 2567

มะเร็งปากมดลูก หากตรวจพบในระยะเริ่มแรกสามารถรักษาให้หายได้


มะเร็งปากมดลูก สามารถแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  1 ระยะที่ก่อนจะเป็นมะเร็งลุกลาม และ 2 ระยะมะเร็งลุกลามแล้ว ระยะก่อนลุกลามการรักษาจะง่าย เราสามารถจะรักษาให้หายได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ เช่น การจี้ด้วยความร้อนที่ด้วยความเย็น  หรือการตัดด้วยห่วงไฟฟ้าหรือตัดเป็นรูปกรวย 

สำหรับวิธีการรักษาถ้าเมื่อเป็นมะเร็งระยะลุกลามแล้ว เราก็จะแบ่งเป็นระยะที่ 1 2 3 4 

ระยะที่ 1 สามารถรักษาได้ทั้งการผ่าตัดและการใช้รังสีรักษา การผ่าตัดเราสามารถที่จะตัดเฉพาะส่วนที่เป็นมะเร็งออกแล้วก็รักษามดลูกไว้ ให้คุณผู้หญิงสามารถตั้งครรภ์ต่อได้ในอนาคต 

ส่วนระยะที่ 2 3 4 เน้นการรักษาด้วยรังสีรักษา และเคมีบำบัด อาจจะผ่าตัดได้กรณีที่จำเป็น

สำหรับระยะที่ 4 หากเป็นมาก จะเน้นการรักษาด้วยการประคับประคอง

เพราะฉะนั้น สิ่งที่เราต้องการก็คือ ขอให้ตรวจเจอตั้งแต่ระยะแรกๆ  เราสามารถที่จะทำให้คุณหายจากมะเร็งปากมดลูกได้ หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม  โปรดติดต่อได้ที่แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs