bih.button.backtotop.text

EP.4 กระจกตาโก่งย้วย เป็นแล้วทำอย่างไร?

อย่ามองข้ามอันตรายจากกระจกตาโก่ง กระจกตาย้วยอย่ามองข้ามอันตรายจากกระจกตาโก่ง กระจกตาย้วย 

โดย นพ.ธีรวีร์ หงษ์หยก จักษุแพทย์ผู้ชำนาญด้านกระจกตา และการผ่าตัดแก้ไขสายตา ศูนย์ปลูกถ่ายกระจกตา


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs