bih.button.backtotop.text

ผู้สูงอายุกับการดูแลตัวเอง

08 เมษายน 2557

ผู้สูงอายุควรตรวจเช็คอะไรบ้าง พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุควรตรวจเช็คอะไรบ้าง พญ.ลิลลี่ ชัยสมพงษ์ อายุรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับผู้สูงอายุโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ

Related Health Blogs