bih.button.backtotop.text

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์

ตัวอย่างกลุ่มอาการและปัญหาที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ
การมีสุขภาพที่ดีและกระฉับกระเฉงในยามสูงวัย เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ผู้สูงอายุสามารถดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพต่อไปได้อีกยาวนาน โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์พร้อมให้บริการแบบองค์รวมแก่ผู้สูงอายุ นับตั้งแต่การดูแลสุขภาพทั่วไปและการดูแลเชิงป้องกัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพที่มีผลกระทบต่อผู้สูงอายุ ไปจนถึงการจัดการปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อน โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 
 • การประเมินภาวะสุขภาพอย่างครอบคลุมโดยผู้เชี่ยวชาญ โดยเน้นสภาวะโดยทั่วไปของผู้สูงอายุ เช่น สมองเสื่อม ซึมเศร้า กระดูกพรุน
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรองภาวะการสูญเสียความจำก่อนวัยอันควร
 • การประเมินเพื่อตรวจคัดกรองภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุ
 • การประเมินความเสี่ยงต่อการลื่นและหกล้มในผู้สูงอายุ พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อลดและป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น
 • การประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะทุพโภชนาการ พร้อมให้คำปรึกษาโดยแพทย์และนักโภชนาการ
 • การประเมินการบริหารยาที่เหมาะสม อันตรายจากการใช้ยา รวมถึงผลจากการใช้ยาที่อาจเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ พร้อมให้คำปรึกษาโดยเภสัชกร
 • การแนะนำการเข้ารับวัคซีนที่เหมาะสมในผู้สูงอายุ
 • การประเมินก่อนการผ่าตัดและการติดตามอาการหลังการผ่าตัดสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ต้องได้รับการผ่าตัด
 • การประสานงานกับองค์กรต่างๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือในการปรับเปลี่ยนสภาพแวดล้อมภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยและตรงตามความต้องการของผู้สูงอายุ
 • การให้คำปรึกษาและช่วยเหลือเกี่ยวกับหนังสือยินยอมในการรักษาระยะสุดท้ายและการดูแลแบบประคับประคอง

ทีมดูแลผู้สูงอายุ นำโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จะทำงานร่วมกันและประสานงานกันอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกปัญหาสุขภาพที่ซับซ้อนจะได้รับการจัดการ คณะผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย

 • แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
 • พยาบาลผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
 • เภสัชกรคลินิก
 • นักโภชนาการ
 • นักกายภาพบำบัด

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
  Tel: 02 011 2222

Service Hours

 • คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์
  วันจันทร์-วันอังคาร
  08.00-16.00 น.
  วันพฤหัสบดี
  13.30-16.30 น.
  วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์
  08.00-12.00 น.

Location

 • ศูนย์อายุรกรรม
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 15
คะแนนโหวต 9.65 of 10, จากจำนวนคนโหวต 92 คน

Related Health Blogs