bih.button.backtotop.text

โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดี สำหรับผู้สูงวัย

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์ ทราบถึงความต้องการของผู้สูงวัย เราได้วางแผนโปรแกรมทั้งหมดผ่านความเข้าใจที่เกิดขึ้นจากความรู้เฉพาะทางและประสบการณ์ว่าธรรมชาติของผู้สูงวัยทุกคนล้วนอยากพึ่งพาตนเองให้ได้นานที่สุด ผู้สูงวัยควรไปรับการฉีดวัคซีนตามคำแนะนำการให้วัคซีนป้องกันโรค โปรแกรมวัคซีนจึงเป็นส่วนสำคัญ ด้วยความคาดหวังที่เราจะป้องกันไม่ให้ผู้สูงวัยต้องมาเจ็บป่วยด้วยโรคที่สามารถปกป้องได้ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและทีมงาน

โปรแกรมวัคซีนสุขภาพดีสำหรับผู้สูงวัย
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคงูสวัด 1 เข็ม ในผู้ป่วยที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
โรคงูสวัดพบได้บ่อยขึ้นตามอายุ ภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญได้แก่ อาการปวดแสบร้อนตามแนวเส้นประสาท อาการปวดในผู้ป่วยสูงวัยมักมีความรุนแรงและมีอาการนานกว่าในผู้ป่วยอายุน้อย
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 2 ชนิด โดยเริ่มฉีดชนิดคอนจูเกต 13 สายพันธุ์ 1 เข็ม ตามด้วยชนิดโพลีแซคคาไรด์ 23 สายพันธุ์ การติดเชื้อนิวโมคอคคัส (S.pneumoniae) เป็นสาเหตุสำคัญของการติดเชื้อที่รุนแรงในผู้สูงอายุ เช่น การติดเชื้อในกระแสเลือด และการติดเชื้อที่เยื่อหุ้มสมอง พบว่าการใช้วัคซีนจะสามารถลดการติดเชื้อรุนแรง 
แนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันบาดทะยัก 1 เข็ม โดยส่วนใหญ่จะมีภูมิต้านทานอยู่ประมาณ 10 ปี  โรคบาดทะยักเป็นโรคที่สามารถพบได้ในผู้สูงอายุ พบว่าอัตราตายจากโรคนี้เพิ่มสูงขึ้น
แนะนำให้ฉีดเป็นประจำทุกปีในช่วงปลายฤดูร้อนถึงช่วงฤดูฝน
การเกิดโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุพบว่า จะมีอัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่สูง รวมทั้งอัตราการเสียชีวิตจากไข้หวัดใหญ่ก็สูงที่สุดในผู้สูงอายุ การให้วัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้หวัดใหญ่ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่คาดว่าจะระบาดในปีนั้น
 
หมายเหตุ
  • ควรรับวัคซีนภายใต้คำแนะนำของแพทย์

Related conditions

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

คลินิกสุขภาพผู้สูงอายุนิวไลฟ์

ดูเพิ่มเติม

วัคซีนคลินิก

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.30 of 10, จากจำนวนคนโหวต 23 คน

Related Health Blogs