bih.button.backtotop.text
Package Name  

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023

Package ID  

CKUP2207

 
1,020 THB
 
1,020 THB

Approximate cost in

 • ​ค่ายา Influenza vaccine injection
 • ​ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD facility)
 • ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing service)

สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


1.) ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคาร A ชั้น 11
เวลาทำการ : 8.00-20.00  (BKK Time)  กรณีไม่มีนัดหมาย, ไม่ระบุแพทย์
Hot line tel. +662 011 3193


2.) ศูนย์รักษาอื่นๆ ที่คุณเข้ารับการรักษา (ปรึกษาแพทย์ประจำตัว)3.) AT HOME SERVICE ศูนย์บริการการรักษาพยาบาลถึงบ้าน

Layout-Bumrungrad-Anywhere-LDP-Banner-FluShot_CTA-EN.jpg

 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023 (4 สายพันธุ์) 

*ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
*แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

ปีนี้คุณรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023 แล้วหรือยัง ?

4 เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงนี้  
 1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
 2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ
 3. ลดการส่งต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
 4. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ

 

เงื่อนไขในการใช้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ

 

Package Name : 

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023

Package ID : 

CKUP2207

1,020 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023 (4 สายพันธุ์) 

*ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
*แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป

 

ปีนี้คุณรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023 แล้วหรือยัง ?

4 เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงนี้  
 1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
 2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ
 3. ลดการส่งต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
 4. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ
 • ​ค่ายา Influenza vaccine injection
 • ​ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD facility)
 • ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing service)

สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


1.) ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคาร A ชั้น 11
เวลาทำการ : 8.00-20.00  (BKK Time)  กรณีไม่มีนัดหมาย, ไม่ระบุแพทย์
Hot line tel. +662 011 3193


2.) ศูนย์รักษาอื่นๆ ที่คุณเข้ารับการรักษา (ปรึกษาแพทย์ประจำตัว)3.) AT HOME SERVICE ศูนย์บริการการรักษาพยาบาลถึงบ้าน

Layout-Bumrungrad-Anywhere-LDP-Banner-FluShot_CTA-EN.jpg

 

 

เงื่อนไขในการใช้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ปี 2023

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566
 • แพ็กเกจนี้สามารถเข้ารับบริการได้ภายใน 365 วัน นับจากวันที่ซื้อสำเร็จ