bih.button.backtotop.text
Package Name  

New Strain Flu vaccine

Package ID  

CKUP2207

 
950 THB
 
950 THB

Approximate cost in

 • ​ค่ายา Influenza vaccine injection
 • ​ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD facility)
 • ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing service)

สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
เวลาทำการ : 7.00-15.00 น. กรณีไม่มีนัดหมาย, ไม่ระบุแพทย์
Tel: 02 011 2222


คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic)

อาคารโรงพยาบลบำรุงราษฎร์ ชั้น G ฝั่งทิศใต้ (ฝั่งฉุกเฉิน)
เวลาทำการ : 7.00-18.00 น.
 

 

ศูนย์รักษาอื่นๆ ที่คุณเข้ารับการรักษา (ปรึกษาแพทย์ประจำตัว)

New Strain Flu vaccine

 * ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เเละราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น *แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปี 2021 ถึงบ้าน

Flu shot at home พิเศษสำหรับช่วง COVID-19  คลิก

 

ปีนี้คุณรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง ?

4 เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงนี้  

1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ
3. ลดการส่งต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
4. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ

 


เงื่อนไขในการใช้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถรับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

 

Package Name : 

New Strain Flu vaccine

Package ID : 

CKUP2207

950 THB
Regular Price Regular Price

Approximate cost in :

New Strain Flu vaccine

 * ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 เเละราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น *แพ็กเกจนี้สำหรับผู้ที่มีอายุ 15 ปีขึ้นไป  

ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ปี 2021 ถึงบ้าน

Flu shot at home พิเศษสำหรับช่วง COVID-19  คลิก

 

ปีนี้คุณรับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่แล้วหรือยัง ?

4 เหตุผลที่ควรฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในช่วงนี้  

1. ลดโอกาสเสี่ยงในการเจ็บป่วยด้วยไข้หวัดใหญ่ และลดความรุนแรงของอาการหากได้รับเชื้อ
2. ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้องกับไข้หวัดใหญ่ เช่น ปอดอักเสบ
3. ลดการส่งต่อเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ให้กับบุคคลใกล้ชิด เช่น ครอบครัว เพื่อน เพื่อนร่วมงาน
4. ลดอาการแสดงที่คล้าย COVID-19 เช่น มีไข้ ไอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ
 • ​ค่ายา Influenza vaccine injection
 • ​ค่าแพทย์สำหรับการสั่งฉีดและการให้คำปรึกษา
 • ค่าบริการผู้ป่วยนอก (OPD facility)
 • ค่าบริการทางการพยาบาล (Nursing service)

สามารถติดต่อขอนัดหมายในการรับบริการหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่


ศูนย์ตรวจสุขภาพ

อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 11
เวลาทำการ : 7.00-15.00 น. กรณีไม่มีนัดหมาย, ไม่ระบุแพทย์
Tel: 02 011 2222


คลินิกพิเศษ (OPD Instant Clinic)

อาคารโรงพยาบลบำรุงราษฎร์ ชั้น G ฝั่งทิศใต้ (ฝั่งฉุกเฉิน)
เวลาทำการ : 7.00-18.00 น.
 

 

ศูนย์รักษาอื่นๆ ที่คุณเข้ารับการรักษา (ปรึกษาแพทย์ประจำตัว)

 


เงื่อนไขในการใช้บริการวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

 • ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ราคานี้เฉพาะรับบริการที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เท่านั้น
 • ราคาต่อบุคคลเป็นบาท
 • ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 • ค่าบริการแบบเหมาจ่ายไม่สามารถใช้ร่วมกับการส่งเก็บ บริษัทคู่สัญญา บริษัทประกัน และ สิทธิพิเศษอื่นๆ 
 • ราคานี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564
 • สามารถรับบริการได้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564