bih.button.backtotop.text

ผู้สูงอายุ ควรใช้ยาอย่างไรให้ปลอดภัย

​ผู้สูงวัยมักมีปัญหาสุขภาพหลายด้าน เมื่อป่วยแล้วก็ต้องรักษา ยาจึงเปรียบเสมือนเพื่อนคู่กายของผู้สูงวัย แต่ด้วยความสูงอายุทำให้สภาพร่างกายเสื่อมไปตามวัยผู้สูงวัยมักมีปัญหาสุขภาพหลายด้าน เมื่อป่วยแล้วก็ต้องรักษา ยาจึงเปรียบเสมือนเพื่อนคู่กายของผู้สูงวัย แต่ด้วยความสูงอายุทำให้สภาพร่างกายเสื่อมไปตามวัย ผลลัพธ์จากการกินยา ก็อาจแตกต่างจากคนวัยหนุ่มสาว จึงเป็นเรื่องธรรมดาที่ไม่ควรมองข้าม และต้องให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก วันนี้เราจะมาฟัง ผศ.พญ. ศุภกัญญา วงศ์รักษ์พานิช แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ให้ความรู้กันค่ะ


ผศ.พญ. ศุภกัญญา วงศ์รักษ์พานิช
แพทย์ชำนาญการด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs