bih.button.backtotop.text

การรักษาตาแห้งเรื้อรังด้วยเครื่อง IPL

15 มิถุนายน 2563
IPL หรือ Intense Pulse Light เป็นการรักษาภาวะตาแห้งหรือโรคเปลือกตาอักเสบเรื้อรังด้วยแสงในช่วงความยาวคลื่นเฉพาะ ซึ่งไม่ใช่เลเซอร์ โดยใช้หลักการที่แสงจะถูกกรองช่วงความยาวคลื่นที่ไม่ต้องการออก ให้เหลือเฉพาะความยาวคลื่นที่ต้องการนำไปรักษา พลังงานที่ถูกปล่อยออกมาจะมีลักษณะเหมือนไฟแฟลชจากกล้องถ่ายภาพ โดยคลื่นแสงที่ใช้ในการรักษาตาแห้งเรื้อรังจะอยู่ที่  400 - 1200 nm ซึ่งจะไปมีผลกับเส้นเลือดฝอยที่ผิดปกติที่เปลือกตาให้หดตัวลง จึงทำให้สามารถเป็นผลให้เกิดการลดและตัดวงจรการอักเสบที่เปลือกตา และยังมีผลให้ไขมันที่ผลิดจากต่อมผลิตไขมัน (Meibomian Gland) ละลายตัวและลดการอุดตัน และส่งผลให้การสร้างน้ำตาดีขึ้นในระยะยาว นอกจากนี้แสงยังช่วยกำจัดเชื้อแบคทีเรีย และตัวไรที่ขนตา ซึ่งเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้เกิดการอักเสบของเปลือกตาและภาวะตาแห้งเรื้อรังได้

 

ใครบ้างที่เหมาะสำหรับการรักษาด้วยแสง IPL

การรักษาตาแห้งเรื้อรังด้วยแสง IPL เหมาะสำหรับกลุ่มคนไข้ที่ได้รับการวินิจฉัยในโรคต่อไปนี้
  • เปลือกตาอักเสบจากการติดเชื้อแบคทีเรีย หรือ ตัวไรขนตา (Demodex)
  • ต่อมมัยโบเมียนเสื่อมสภาพ (Meibomian Gland Dysfunction)
ซึ่งทั้งสองสาเหตุเป็นต้นเหตุของการเกิดภาวะตาแห้งเรื้อรังที่แท้จริงขั้นตอนการรักษาด้วยแสง IPL


ขั้นตอนการรักษาด้วยแสง IPL

การรักษาด้วยแสง IPL นั้น จะเป็นการรักษาต่อเนื่องและไม่ใช่การรักษาในครั้งเดียว ซึ่งโดยปกติการรักษาด้วยแสงจะแนะนำทำการรักษาประมาณ 4-8 ครั้ง และขึ้นอยู่กับอาการและความรุนแรงของคนไข้แต่ละราย ซึ่งจะเป็นต้องได้รับการประเมิณจากจักษุแพทย์ก่อน ซึ่งหลังได้รับการวินิจฉัยว่าเหมาะสมสำหรับการรักษา คนไข้สามารถเริ่มรักษาได้ทันที และหลังจากการรักษาด้วยแสงแล้ว ขั้นตอนถัดไปคือ การทำความสะอาดเปลือกตาผ่านกล้องจุลทรรศน์โดยพยาบาลเฉพาะทาง ทั้ง 2 ขั้นตอน จะช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการรักษาตาแห้งเรื้อรังได้อย่างดีที่สุด

 

การดูแลตนเองหลังการรักษาด้วยแสง IPL

1. หลีกเลี่ยงการสัมผัสโดนแสงแดดเป็นเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หลังทำหัตถการ
2. ทาครีมกันแดด SPF 50 ขึ้นไป วันละประมาณ 4 ครั้ง
3. หยอดยาตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัดเพื่อประสิทธิภาพของการรักษา
4. หากมีอาการผิดปกติ เช่น ตาแดง แพ้แสงแดดมากผิดปกติ มีขี้ตามากผิดปกติ หรือ ปวดตามากผิดปกติ ควรแจ้งให้จักษุแพทย์ทราบทันที
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs