bih.button.backtotop.text

ศูนย์จักษุ

ข้อมูลศูนย์
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ให้บริการดูแลรักษาทุกโรคและอาการต่างๆ ที่เกี่ยวกับดวงตา ตั้งแต่อาการทั่วไปจนถึงการรักษาที่ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน โดยทีมจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในทุกด้านเกี่ยวกับดวงตา พร้อมด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับการตรวจวินิจฉัยและรักษา

 
 
ศูนย์จักษุ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ประกอบด้วยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ครอบคลุมทุกปัญหาที่เกี่ยวกับดวงตา ได้แก่
eye_children.jpg
   


น้องนนท์-ธนนท์ แชร์ประสบการณ์การรักษาภาวะสายตาสั้นและเอียงด้วยวิธี ReLEx SMILE
 • การตรวจวัดสายตาแบบครบวงจร
 • การตรวจรักษาตาทุกชนิด
 • การตรวจสายตาในเด็ก
  • การตรวจคัดกรองการมองเห็นและสายตาขี้เกียจในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคตาในเด็ก
  • การตรวจ รักษาและผ่าตัดโรคกล้ามเนื้อตาในเด็กและผู้ใหญ่
eye_children_NongSKY.jpg
 
eye_checkUP.jpg

การตรวจคัดกรองตาเพื่อตรวจค้นโรคทางตาที่พบบ่อย
 
 • ห้องตรวจตาพร้อมอุปกรณ์ครบครัน 13 ห้อง
 • เครื่องวัดสายตาด้วยคอมพิวเตอร์
 • เครื่องวัดเลนส์แก้วตาเทียม
 • เครื่องฉีดสีถ่ายภาพจอประสาทตา
 • เครื่องวัดความดันลูกตา
 • เครื่องวัดความโค้งของกระจกตา
 • เครื่องเลเซอร์รักษาเบาหวานจอประสาทและต้อหิน
 • เครื่องเลเซอร์ชนิด YAG รักษาต้อหินและหลังการผ่าตัดต้อกระจก
 • เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียง
 • เครื่องเลเซอร์ SLT (Selective Laser Trabeculoplasty) สำหรับรักษาต้อหิน
 • กล้องเอ็นโดสโคปสำหรับการผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตาอุดตันผ่านทางจมูก โดยไม่มีแผลเป็น
 
ReLEx-SMILE_1200X800.jpg

เครื่องเลเซอร์รักษาสายตาสั้นและเอียงด้วยเทคนิค ReLEx SMILE
 

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ผกานาฏ เอี่ยมตระกูล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
จักษุวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.นพ. ธวัชชัย ปานเสถียรกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา

ดูประวัติ

รศ.พญ. มัญชิมา มะกรวัฒนะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา
ต้อกระจก
ต้อหิน

ดูประวัติ

รศ.นพ. ปกิตติ ทยานิธิ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จอประสาทตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

รศ.นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก
ต้อหิน

ดูประวัติ

รศ.พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาเด็ก

ดูประวัติ

รศ.พญ. สุดารัตน์ ใหญ่สว่าง

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาเด็ก

ดูประวัติ

น.อ.นพ. ปกป้อง ปราณีประชาชน

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา
จักษุวิทยาเด็ก

ดูประวัติ

Related Package

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์จักษุ
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.
  นอกเวลาทำการ
  ติดต่อแผนกฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์จักษุ
  อาคาร A ชั้น 18
คะแนนโหวต 9.73 of 10, จากจำนวนคนโหวต 302 คน

Related Health Blogs