รศ.พญ. โสฬส วุฒิพันธุ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยา, จักษุวิทยา
จักษุวิทยา, จักษุวิทยาเด็ก

ภาษา

อังกฤษ, แต้จิ๋ว, ไทย

คุณวุฒิ
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา
- แพทยศาสตรบัณฑิต, ศิริราชพยาบาล, มหาวิทยาลัยมหิดล, 2526
วุฒิบัตร
- สาขาจักษุวิทยา, ประเทศไทย, 2533
การศึกษาหลังปริญญา
- Strabismus Fellow, Royal Victoian Eye and Ear Hospital, The University of Melbourne, Victoria, ออสเตเรีย, 2537-2539
ตารางตรวจ
Day Time Location
Mon209:00 - 12:0009:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Tue313:00 - 20:0013:0020:00Eye Center (BIC 18th Floor)
Thu508:00 - 12:0008:0012:00Eye Center (BIC 18th Floor)