bih.button.backtotop.text

ตาเข

ตาเข ตาเหล่ ส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของระบบควบคุมทางสมองที่สั่งมายังกล้ามเนื้อตา มีทั้งทราบสาเหตุและไม่ทราบสาเหตุ นอกจากนี้ยังอาจเกิดจากความผิดปกติโดยตรงของกล้ามเนื้อตามัดใดมัดหนึ่งหรือหลายมัด

อาการของโรคตาเข

ตาดูไม่ตรง หรือ 2 ข้าง ทำงานไม่ประสานกัน อาจเป็น 1 ข้าง หรือ 2 ข้าง อาจเป็นตลอดเวลาหรือบางครั้ง โรคตาเขในเด็กอาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของระดับการมองเห็น ซึ่งเกิดจากการไม่ได้ใช้งานของข้างนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงภาพซ้อน จนมีการลดลงของระดับการมองเห็นอย่างถาวรหรือที่เรียกว่า “ สายตาขี้เกียจ” ในผู้ที่มีการเห็นภาพซ้อน มักเกิดขึ้นในโรคตาเขที่เป็นมาภายหลัง ไม่ใช่ตั้งแต่เกิด
 

โรคตาในเด็กที่พบบ่อย ปล่อยทิ้งไว้อาจสายเกินแก้
 

เป้าหมายคือทำให้ตาตรงขึ้น เพื่อทำงานประสานกันมากขึ้น ทำได้โดยโดยการ บริหารกล้ามเนื้อตา ใส่แว่น ใส่แว่น prism หรือร่วมกับการผ่าตัดกล้ามเนื้อตา ขึ้นกับชนิดของตาเข นอกจากนี้ จะต้องทำการรักษาปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรคตาเขก่อนการผ่าตัดแก้ไขตาเข ได้แก่ สายตาขี้เกียจ หรือสาเหตุที่ทำให้ตามองเห็นไม่ดี เช่น หนังตาตก ต้อกระจก 

การรักษาที่เกี่ยวข้อง

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์จักษุ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.43 of 10, จากจำนวนคนโหวต 7 คน

Related Health Blogs