bih.button.backtotop.text

การบาดเจ็บที่ตาจากสารเคมี

การบาดเจ็บที่ตาจากสารเคมี เป็นภาวะเร่งด่วนที่แท้จริง (true emergency) ทางตาเพราะต้องให้การดูแลรักษาอย่างทันที เพื่อช่วยลดอันตรายต่อตา ความรุนแรงขึ้นกับชนิดของสารเคมี ความเป็นกรดด่าง (pH) ปริมาณ ระยะเวลาที่ลูกตาสัมผัส มักเป็นกรดหรือด่าง หรือสารที่ระคายเคืองต่อตา 

สาเหตุ
  1. อุบัติเหตุจากการทำงาน เช่น โดนสารเคมีที่ใช้ในโรงงานเข้าตา เช่น โรงงานย้อมสีผ้า หรือโดนน้ำแบตเตอรีรถยนต์เข้าตา พนักงานทำความสะอาดพื้นโดนน้ำยาล้างห้องน้ำเข้าตา บางรายได้รับสารเคมีผงคาร์บอนไดออกไซด์เข้าตาขณะที่ไปช่วยดับเพลิงแล้วถังคาร์บอนไดออกไซด์ระเบิด
  2. การโดนทำร้ายร่างกาย เช่น ใช้น้ำกรดสาดหน้าแล้วโดนตาทั้งสองข้าง

คำถาม....สารเคมีกรดหรือด่างที่ก่อให้เกิดอันตรายกับตามากกว่ากัน?

สารเคมีจำพวกด่างทำให้เกิดความรุนแรงต่อตามากกว่ากรด เพราะด่างจะทำลายเยื่อหุ้มเซลล์ (cell membrane) แล้วซึมเข้าสู่ภายในตาอย่างรวดเร็ว
สารพวกด่าง >> ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่พบบ่อยคือ แอมโมเนีย โซดาไฟ (หรือโซเดียมไฮดรอกไซด์) ปูนขาว โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ โดยส่วนมากเป็นสารเคมีที่ใช้ทำความสะอาดในครัวเรือน
สารพวกกรด >> สารเคมีที่เป็นกรดที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บที่ตาที่พบบ่อยที่สุดคือกรดซัลฟูริก ซึ่งอยู่ในแบตเตอรีรถยนต์ กรดที่ทำให้ความเสียหายรุนแรงที่สุดคือกรดไฮโดรฟลูโอริกที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแกะกระจก
  1. ถ้าโดนเปลือกตา เยื่อบุตา กระจกตา ระยะแรกตาจะบวมแดง ปวดแสบปวดร้อน เคืองตาน้ำตาไหลมาก และสู้แสงไม่ได้ ถ้าโดนกระจกตาจะทำให้สายตาพร่ามัว การตรวจตาจะพบการมองเห็นลดลงในรายที่รุนแรงและกระจกตาจะเปลี่ยนเป็นสีขาว เยื่อบุตาอักเสบแดงและผิวหลุดลอก
  2. ในรายที่ความเสียหายของตามีมากจะเกิดภาวะแทรกซ้อนขึ้นทำให้เปลือกตาผิดรูปไป มีขนตาม้วนเข้าหาตาหรือม้วนออก ตาแห้งชนิดรุนแรง เยื่อบุตาติดกับเปลือกตา ทำให้กลอกตาหรือเปิดเปลือกตาไม่ได้ กระจกตาเป็นฝ้าขาว มีเส้นเลือดเข้ามาในกระจกตา กระจกตาบางลงจนถึงทะลุได้
  3. มีต้อหินและต้อกระจกแทรกซ้อนและตาบอดในที่สุด
สิ่งที่ต้องกระทำทันที คือ การล้างตาด้วยน้ำสะอาดที่อยู่ใกล้มือที่สุด ถ้าหาน้ำอะไรไม่ได้ให้ใช้น้ำประปาล้างมากๆ ทำอยู่นาน 20-30 นาที ขึ้นอยู่กับสารเคมีที่เข้าตารุนแรงหรือไม่และปริมาณสารเคมีที่เข้า

การใช้น้ำล้างมากๆ ตั้งแต่แรกเพื่อลดหรือละลายความเข้มข้นของสารเคมีที่เข้าตา ถือเป็นการรักษาที่สำคัญที่สุดและได้ผลดีที่สุด เป็นการช่วยลดความรุนแรงของสารเคมีที่จะทำลายส่วนต่างๆ ของตา ป้องกันไม่ให้แทรกซึมผ่านเข้าไปในตา
 

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์ฉุกเฉิน

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์จักษุ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs