bih.button.backtotop.text

การรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี รีเลกส์ สมายล์ (ReLEx® SMILE)

ก้าวหน้าไปอีกขั้นกับ ReLEx (Refractive Lenticule Extraction) SMILE (Small Incision Lenticule Extraction) ซึ่งเป็นเทคนิคการผ่าตัดแก้ไขสายตาสั้นและเอียงด้วยเลเซอร์รุ่นล่าสุดแบบแผลเล็กที่พัฒนามาจาก LASIK ให้มีข้อดีเพิ่มมากขึ้นและลดภาวะแทรกซ้อนบางประการของ LASIK ลง 

ReLEx SMILE ทำงานอย่างไร

ทำงานโดยใช้ Femtosecond Laser ที่เป็นเทคโนโลยีขั้นสูงใหม่ล่าสุด โดยแพทย์ผู้ชำนาญจะแยกชั้นกระจกตาเป็นรูปเลนส์ (Lenticule) ภายในกระจกตา และนำเลนส์ที่ตัดไว้นั้นออกมาผ่านแผลเปิดเล็กๆ ที่กระจกตา ขนาดประมาณ 2-4 มิลลิเมตรเท่านั้น เพื่อปรับความโค้งของกระจกตาให้เหมาะสมกับค่าสายตาที่ต้องการแก้ไข ซึ่งทำให้แผลหายเร็ว มีอาการเคืองน้อยมากเมื่อเทียบกับ LASIK แบบเดิม และสามารถทำกิจกรรมต่างๆ ได้ตามปกติ หลังจากผ่าตัดเพียง 1-2 วัน 

และเนื่องจากการใช้วิธี ReLEx SMILE จะมีแผลเปิดที่กระจกตาเล็กมาก (2-4 มิลลิเมตร) ทำให้รบกวนเส้นประสาทบริเวณกระจกตาน้อยกว่า LASIK เป็นผลให้ตาแห้งน้อยกว่า โดยที่ค่าสายตาหลังผ่าตัดคำนวณได้อย่างแม่นยำ ทำให้มองเห็นดีขึ้นได้ทันทีและคงที่ในเวลาไม่นาน สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้อย่างคล่องตัว
  
ReLEx SMILE จึงนับว่าเป็นเทคโนโลยีและเทคนิคแก้ไขภาวะสายตาผิดปกติแบบแผลเล็กที่มีความแม่นยำสูงและผลข้างเคียงน้อยที่สุดในปัจจุบัน

IMG_1109.JPG

IMG_1109.JPG 

 • ไม่เจ็บขณะผ่าตัด เพราะไม่มีการใช้เครื่องมือแยกชั้นฝากระจกตาแบบ LASIK จึงช่วยให้สบายตาหลังผ่าตัด
 • ไม่มีฝากระจกตาอย่างแท้จริง (Flapless) จึงไม่ต้องกังวลเรื่องภาวะแทรกซ้อนจากการแยกชั้นฝากระจกตาแบบ LASIK ซึ่งอาจเกิดขณะผ่าตัด หรือฝากระจกตาเคลื่อนหลังผ่าตัด
 • เป็นเทคนิคที่ปราศจากใบมีดอย่างสิ้นเชิง (Bladeless) และมีความแม่นยำสูงมาก
 • สามารถแก้ไขสายตาสั้นได้ถึง 1000 (-10.00 D) และสายตาเอียงได้ถึง 500 (หรือ -5.00 D)
 • เป็นทางเลือกที่ทันสมัยที่สุดของการใช้เลเซอร์รักษาค่าสายตาผิดปกติ โดยเฉพาะผู้ที่มีความจำกัดเรื่องความหนาของกระจกตา เป็นการเพิ่มโอกาสให้รักษาสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ได้
 1. ผู้ที่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาสั้นร่วมกับสายตาเอียง
 2. อายุ 20 ปีขึ้นไป และมีค่าสายตาคงที่แล้ว อย่างน้อย 1 ปี (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50 ใน 1 ปี)
 3. อายุไม่ควรเกิน 55 ปี ส่วนผู้ที่มีสายตาสั้นและอายุเกิน 40 ปีขึ้นไปที่มีภาวะสายตายาวตามอายุแล้ว หากต้องการทำ ReLEx มีอยู่ 2 ทางเลือกคือ ทำทั้งสองข้างเพื่อแก้ค่าสายตาสั้นและใช้แว่นอ่านหนังสือเพื่อช่วยในการมองใกล้ หรือทำ ReLEx ข้างหนึ่งให้ค่าสายตาใกล้เคียงปกติเพื่อให้มองชัดในที่ไกล และอีกข้างทำให้เหลือค่าสายตาสั้นไว้ช่วยมองใกล้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับค่าสายตาและอายุด้วย ซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินถึงความเหมาะสมว่าสามารถใช้วิธีนี้ได้หรือไม่
 4. ไม่มีโรคของกระจกตา เช่น โรคกระจกตาย้วย โรคตาแห้งอย่างรุนแรง และโรคตาอย่างอื่นที่มีผลต่อการมองเห็น เช่น จอประสาทตาเสื่อม
 5. ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล เช่น โรคภูมิต้านตัวเอง เช่น โรค SLE โรครูมาตอยด์, โรคสะเก็ดเงินรวมทั้งโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 6. ผู้ที่หยุดรับประทานยารักษาสิวในกลุ่ม Isotretinoin เช่น Roaccutane, Acnotin, Isotret ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 6 สัปดาห์
 7. ผู้ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง เข้ารับการรักษาด้วย ได้

ก่อนเข้ารับการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วย ReLEx SMILE จะต้องมีการตรวจประเมินสภาพสายตา โดยใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง ดังนี้

 • ตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบการมองเห็น
 • วัดความดันตา
 • ตรวจและวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์
 • วัดปริมาณน้ำตา
 • ถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตาและวัดความหนาของกระจกตา
 • หยอดยาขยายม่านตา
 • ตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์ 

การเตรียมตัวในวันที่เข้ารับการรักษาด้วย ReLEx SMILE

ในวันที่เข้ารับการรักษา ควรมาถึงก่อนเวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมง เพื่อมาหยอดตา และควรสระผมก่อนมา งดน้ำหอม งดแต่งหน้า และใส่เสื้อผ่าหน้า ไม่ควรขับรถมาเอง ควรมีญาติมาด้วย ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ประมาณ 30 นาที เมื่อทำเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะต้องใส่ที่ครอบตา 1 วัน และสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล

 

การปฏิบัติตัวภายหลังการรักษาด้วย ReLEx SMILE
 1. หลีกเลี่ยงการบีบตาหรือขยี้ตาแรงๆ ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 2. ควรใส่ที่ครอบตาเวลานอนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว
 3. ระวังไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 4. หยอดตาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง
 5. ไม่ควรใช้สายตาในการจ้องมองมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์
 6. ตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์นัดหมาย

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์รักษาที่เกี่ยวข้อง

ศูนย์จักษุ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต 9.42 of 10, จากจำนวนคนโหวต 48 คน

Related Health Blogs