bih.button.backtotop.text

ศูนย์เลเซอร์สายตา

ภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง หรือสายตายาว อาจมีผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์และกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ รวมถึงอาจทำให้ขาดความมั่นใจได้ ศูนย์เลเซอร์สายตาพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนภาพเบลอของคุณให้เป็นภาพชัด ด้วยหลากหลายเทคนิคการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางที่พร้อมให้คำแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล 
การผ่าตัดด้วยวิธี ReLEx SMILE
เป็นการรักษาภาวะสายตาสั้นและสายตาเอียง ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบไร้ใบมีดด้วยเครื่อง Visumax femtosecond laser ตัดเนื้อกระจกตาบริเวณส่วนกลางให้เป็นรูปคล้ายเลนส์ 3 มิติ (lenticule) และเลเซอร์จะตัดรอยเปิดที่ผิวกระจกตาขนาดประมาณ 4 มม. จากนั้นแพทย์ทำการคีบเลนส์  3 มิติ (lenticule) ผ่านรอยเปิดที่เตรียมไว้ซึ่งเล็กกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นถึง 80% พร้อมเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย
 
VisuMaxFocusOptics_V02.jpg


ข้อดีในการผ่าตัดด้วย ReLEx SMILE

 • ไม่มีการตัดฝากระจกตาทำให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ฝากระจกตาตัดไม่สมบูรณ์ หรือฝากระจกตาเคลื่อน เป็นต้น
 • ใช้เวลาผ่าตัดเพียง 30 นาที
 • ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดน้อยกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น ภาวะตาแห้ง และแสงกระจายในที่มืด
 • แผลขนาดเล็กประมาณ 4 มม.
 • มีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ


เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาสั้น 50-1000 หรือสายตาเอียง 50-500
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50 ใน 1 ปี)
 • ไม่มีโรคทางจอประสาทตา เช่นจอประสาทตาเป็นรู
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล หรือโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ไม่รับประทานยารักษาสิวเช่น Roaccutane ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • ผู้ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง
 
THA_relex_smile_info1040x1040P-03.jpg
 

การเตรียมตัวในวันที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ

ในวันที่เข้ารับการรักษา ควรมาถึงก่อนเวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมง เพื่อมาหยอดตาและควรสระผมก่อนมาทำหัตถการ งดน้ำหอม งดแต่งหน้า และใส่เสื้อผ่าหน้า ไม่ควรขับรถมาเอง ควรมีญาติมาด้วย ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ประมาณ 30 นาที เมื่อทำเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะต้องใส่ที่ครอบตา 1 วัน และสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล
 
เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติโดยผ่าตัดด้วยการเปิดฝากระจกตาแบบไม่ใช้ใบมีดด้วยเครื่อง Visumax femtosecond laser ร่วมกับเครื่อง excimer laser (MEL90 series) ในการปรับแต่งความโค้งกระจกตา และปิดฝากระจกตากลับโดยไม่จำเป็นต้องเย็บแผล
เป็นวิธีทางเลือกสำหรับผู้มีกระจกตาบาง หรือไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดด้วยวิธีอื่น โดยใช้เครื่อง excimer laser (MEL90 series) ขัดที่ผิวกระจกตาโดยตรง และจำเป็นจะต้องใส่คอนแทคเลนส์เพื่อลดอาการระคายเคืองหลังผ่าตัดประมาณ 3-5 วัน
เป็นการรักษาเพื่อให้มองเห็นชัดทั้งใกล้และไกล โดยให้ตาหนึ่งข้างมองชัดในที่ไกล ส่วนอีกข้างมองชัดในที่ใกล้ในผู้ที่สายตายาวตามอายุ ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม
เป็นการรักษาภาวะโรคกระจกตาโก่งผิดปกติ (Keratoconus) โดยเป็นการใส่วงแหวนเสริมในชั้นกระจกตา ทำให้ความโค้งของกระจกตาลดลง ซึ่งเป็นวิธีการเสริมความแข็งแรงให้กระจกตาและมีผลให้การมองเห็นดีขึ้น โดยที่ค่าสายตาสั้นและสายตาเอียงจะลดลงหลังการผ่าตัด อีกทั้งแผลผ่าตัดมีขนาดเพียง 2 มม.
 • ตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบการมองเห็น
 • วัดความดันตา
 • ตรวจและวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์
 • วัดปริมาณน้ำตา
 • ถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตาและวัดความหนาของกระจกตา
 • หยอดยาขยายม่านตา
 • ตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการบีบตาหรือขยี้ตาแรงๆ ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 • ควรใส่ที่ครอบตาเวลานอนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว
 • ระวังไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 • หยอดตาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง
 • ไม่ควรใช้สายตาในการจ้องมองมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์
 • ตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์นัดหมายและปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา

ดูประวัติ

นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

พญ. นฤมล ลัคนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

พญ. ฐาริณี กุลกำม์ธร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา
ต้อกระจก

ดูประวัติ

พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

กระจกตา
การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา

ดูประวัติ

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.
  กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
 • เนื่องจากสถานการณ์และมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางโรงพยาบาลฯ อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาในการให้บริการของแต่ละคลินิกตามความเหมาะสมของสถานการณ์ จึงขอความกรุณาทำการนัดหมายแพทย์ล่วงหน้า หรือสอบถามเวลาการให้บริการได้ที่ 1378

Location

 • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  อาคาร A ชั้น 18
คะแนนโหวต 9.57 of 10, จากจำนวนคนโหวต 197 คน

Related Health Blogs