bih.button.backtotop.text

ศูนย์เลเซอร์สายตา

ภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น สายตาเอียง หรือสายตายาว อาจมีผลกระทบต่อไลฟ์สไตล์และกิจกรรมที่คุณชื่นชอบ รวมถึงอาจทำให้ขาดความมั่นใจได้ ศูนย์เลเซอร์สายตาพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการเปลี่ยนภาพเบลอของคุณให้เป็นภาพชัด ด้วยหลากหลายเทคนิคการรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยเลเซอร์ โดยแพทย์ชำนาญการเฉพาะทางที่พร้อมให้คำแนะนำวิธีการรักษาที่เหมาะสมในแต่ละบุคคล 
การผ่าตัดด้วยวิธี ReLEx SMILE
เป็นการรักษาภาวะสายตาสั้นและสายตาเอียง ด้วยวิธีการผ่าตัดแบบไร้ใบมีดด้วยเครื่อง Visumax femtosecond laser ตัดเนื้อกระจกตาบริเวณส่วนกลางให้เป็นรูปคล้ายเลนส์ 3 มิติ (lenticule) และเลเซอร์จะตัดรอยเปิดที่ผิวกระจกตาขนาดประมาณ 4 มม. จากนั้นแพทย์ทำการคีบเลนส์  3 มิติ (lenticule) ผ่านรอยเปิดที่เตรียมไว้ซึ่งเล็กกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่นถึง 80% พร้อมเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและปลอดภัย
 
VisuMaxFocusOptics_V02.jpg


ข้อดีในการผ่าตัดด้วย ReLEx SMILE

 • ไม่มีการตัดฝากระจกตาทำให้ลดการเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ฝากระจกตาตัดไม่สมบูรณ์ หรือฝากระจกตาเคลื่อน เป็นต้น
 • ใช้เวลาผ่าตัดเพียง 30 นาที
 • ผลข้างเคียงหลังการผ่าตัดน้อยกว่าการรักษาด้วยวิธีอื่น เช่น ภาวะตาแห้ง และแสงกระจายในที่มืด
 • แผลขนาดเล็กประมาณ 4 มม.
 • มีผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพ


เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ที่มีค่าสายตาสั้นหรือสายตาสั้น 50-1000 หรือสายตาเอียง 50-500
 • อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • มีค่าสายตาคงที่อย่างน้อย 1 ปี (เปลี่ยนแปลงไม่เกิน 50 ใน 1 ปี)
 • ไม่มีโรคทางจอประสาทตา เช่นจอประสาทตาเป็นรู
 • ไม่มีโรคทางร่างกายที่มีผลต่อการหายของแผล หรือโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลได้ไม่ดี
 • ไม่รับประทานยารักษาสิวเช่น Roaccutane ก่อนวันตรวจวิเคราะห์สภาพตาและก่อนผ่าตัด อย่างน้อย 6 สัปดาห์
 • ผู้ที่ผ่านการตรวจวิเคราะห์สภาพตาโดยจักษุแพทย์ว่าสุขภาพตาสมบูรณ์แข็งแรง
 
THA_relex_smile_info1040x1040P-03.jpg
 

การเตรียมตัวในวันที่เข้ารับการผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติ

ในวันที่เข้ารับการรักษา ควรมาถึงก่อนเวลาผ่าตัด 2 ชั่วโมง เพื่อมาหยอดตาและควรสระผมก่อนมาทำหัตถการ งดน้ำหอม งดแต่งหน้า และใส่เสื้อผ่าหน้า ไม่ควรขับรถมาเอง ควรมีญาติมาด้วย ส่วนระยะเวลาที่ใช้ในการผ่าตัด ประมาณ 30 นาที เมื่อทำเสร็จแล้ว ผู้ป่วยจะต้องใส่ที่ครอบตา 1 วัน และสามารถกลับบ้านได้โดยไม่ต้องนอนพักค้างคืนที่โรงพยาบาล
 
เป็นการรักษาภาวะสายตาผิดปกติโดยผ่าตัดด้วยการเปิดฝากระจกตาแบบไม่ใช้ใบมีดด้วยเครื่อง Visumax femtosecond laser ร่วมกับเครื่อง excimer laser (MEL90 series) ในการปรับแต่งความโค้งกระจกตา และปิดฝากระจกตากลับโดยไม่จำเป็นต้องเย็บแผล
เป็นวิธีทางเลือกสำหรับผู้มีกระจกตาบาง หรือไม่เหมาะสมกับการผ่าตัดด้วยวิธีอื่น โดยใช้เครื่อง excimer laser (MEL90 series) ขัดที่ผิวกระจกตาโดยตรง และจำเป็นจะต้องใส่คอนแทคเลนส์เพื่อลดอาการระคายเคืองหลังผ่าตัดประมาณ 3-5 วัน
เป็นการรักษาเพื่อให้มองเห็นชัดทั้งใกล้และไกล โดยให้ตาหนึ่งข้างมองชัดในที่ไกล ส่วนอีกข้างมองชัดในที่ใกล้ในผู้ที่สายตายาวตามอายุ ควรปรึกษาจักษุแพทย์เพื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม
เป็นการรักษาภาวะโรคกระจกตาโก่งผิดปกติ (Keratoconus) โดยเป็นการใส่วงแหวนเสริมในชั้นกระจกตา ทำให้ความโค้งของกระจกตาลดลง ซึ่งเป็นวิธีการเสริมความแข็งแรงให้กระจกตาและมีผลให้การมองเห็นดีขึ้น โดยที่ค่าสายตาสั้นและสายตาเอียงจะลดลงหลังการผ่าตัด อีกทั้งแผลผ่าตัดมีขนาดเพียง 2 มม.
 • ตรวจวัดค่าสายตาด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • ทดสอบการมองเห็น
 • วัดความดันตา
 • ตรวจและวัดค่าสายตาโดยจักษุแพทย์
 • วัดปริมาณน้ำตา
 • ถ่ายภาพพื้นผิวกระจกตาและวัดความหนาของกระจกตา
 • หยอดยาขยายม่านตา
 • ตรวจสภาพจอประสาทตาอย่างละเอียดโดยจักษุแพทย์
 • หลีกเลี่ยงการบีบตาหรือขยี้ตาแรงๆ ในช่วง 2 สัปดาห์แรก
 • ควรใส่ที่ครอบตาเวลานอนเป็นเวลา 3 วัน เพื่อป้องกันการขยี้ตาโดยไม่รู้ตัว
 • ระวังไม่ให้น้ำเข้าตาเป็นเวลา 1 สัปดาห์
 • หยอดตาให้ครบตามที่แพทย์สั่ง
 • ไม่ควรใช้สายตาในการจ้องมองมากเกินไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ่านหนังสือหรือใช้คอมพิวเตอร์
 • ตรวจติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องตามที่แพทย์นัดหมายและปฎิบัติตัวตามคำแนะนำของแพทย์อย่างเคร่งครัด

พญ. นาที ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

นพ. เจตน์ เกียรติสุนทร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ดูประวัติ

นพ. กิตติวัฒน์ เหรียญกิตติวัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ลลิดา ปริยกนก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - กระจกตา
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

พญ. งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - กระจกตา
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

นพ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - กระจกตา
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

พญ. นฤมล ลัคนากุล

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

พญ. ฐาริณี กุลกำม์ธร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - กระจกตา
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา

ดูประวัติ

พญ. อุษณีย์ เหรียญประยูร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

จักษุวิทยาทั่วไป
จักษุวิทยา - กระจกตา
จักษุวิทยา - การผ่าตัดแก้ไขสายตา
จักษุวิทยา - ต้อกระจก

ดูประวัติ

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  ทุกวัน 08.00-20.00 น.
  กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

Location

 • ศูนย์เลเซอร์สายตา
  อาคาร A ชั้น 18
คะแนนโหวต 9.57 of 10, จากจำนวนคนโหวต 197 คน

Related Health Blogs