bih.button.backtotop.text

การผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกโดยวิธีส่องกล้อง

การผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูก (dacryocystorhinostomy: DCR) เป็นการผ่าตัดเพื่อรักษาอาการน้ำตาไหลเนื่องจากท่อน้ำตาอุดตัน ปกติน้ำตาจะระบายออกทางท่อระบายเล็กๆ บริเวณหัวตาซึ่งมีรูเปิดที่เปลือกตาบนและเปลือกตาล่างแล้วเข้าสู่จมูกทางท่อน้ำตา เมื่อท่อน้ำตาอุดตันทำให้น้ำตาไม่สามารถไหลลงสู่จมูกได้ตามปกติ จึงไหลย้อนกลับไปที่หัวตาและมีขี้ตาออกมาด้วย สาเหตุที่ทำให้ท่อน้ำตาอุดตันอาจเกิดจากการได้รับบาดเจ็บ เป็นผลกระทบจากการผ่าตัดครั้งก่อน มีก้อนเนื้อหรือเป็นเพราะอาการอักเสบ แต่ส่วนมากไม่มีสาเหตุที่ แน่ชัด

หากอาการน้ำตาที่ไหลออกมาเรื่อยๆ ก่อให้เกิดความรำคาญและเป็นอุปสรรคต่อชีวิตประจำวันอาจจำเป็นต้องผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกโดยวิธีส่องกล้อง เพื่อทำทางจากถุงน้ำตาให้น้ำตาไหลตรงไปยังจมูกโดยไม่ต้องไปผ่านท่อน้ำตาที่อุดตันตามเส้นทางปกติ

ประโยชน์ของการทำหัตถการ

เพื่อรักษาอาการน้ำตาไหลเนื่องจากท่อน้ำตาอุดตัน

โดยปกติการผ่าตัดเปิดทางเชื่อมระหว่างถุงน้ำตากับช่องจมูกด้วยวิธีส่องกล้องมักไม่ค่อยมีอาการแทรกซ้อน แต่อาการที่อาจเกิดขึ้น ได้แก่

  • ปวดแผล ซึ่งระงับได้ด้วยยาแก้ปวด
  • ติดเชื้อ
  • เลือดออก
  • เกิดแผลเป็นในจมูก ทำให้ช่องที่ทำไว้อุดตันจนกลับมีอาการน้ำตาไหลเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งหนึ่ง
  • เลือดออกในเบ้าตาหรือดวงตาได้รับบาดเจ็บ แต่กรณีเหล่านี้แทบไม่เกิดขึ้นเลย
  • มีปฏิกิริยาไม่พึงประสงค์ต่อยาสลบ

หากท่อน้ำตาอุดตันเรื้อรัง การผ่าตัดเป็นวิธีการเดียวที่จะแก้ไขปัญหาได้

น้ำตาที่ไหลตลอดเวลาทำให้มองเห็นไม่ชัดเจน และท่อน้ำตาอุดตันอาจเป็นสาเหตุทำให้ดวงตาติดเชื้อได้

Related conditions

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์จักษุ

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs