bih.button.backtotop.text

รู้ทันโรคมะเร็งปากทวารหนัก

มะเร็งปากทวารหนัก หรือมะเร็งทวารหนัก เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่พบได้สูงขึ้นในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การป้องกันและดูแลสุขภาพทวารหนักจึงเป็นสิ่งสำคัญ


มะเร็งปากทวารหนัก หรือมะเร็งทวารหนัก เป็นมะเร็งที่พบได้ไม่บ่อยนัก แต่พบได้สูงขึ้นในกลุ่มที่มีเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก การป้องกันและดูแลสุขภาพทวารหนักจึงเป็นสิ่งสำคัญ

แพ็กเกจตรวจสุขภาพทวารหนัก เพียง 3,200 บาท คลิก


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs