bih.button.backtotop.text

อนาคตทางการแพทย์เฉพาะบุคคล (The future of personalised medicine)

อนาคตทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่ายีน เพื่อช่วยในการหาสาเหตุแนวทางป้องกันก่อนการเกิดโรค การวางแผนการดูแลสุขภาพที่ดีแบบยืนยาวของแต่ละบุคคล


อนาคตทางการแพทย์ที่ใช้เทคโนโลยีการถอดรหัสพันธุกรรมหรือที่เราเรียกว่ายีน เพื่อช่วยในการหาสาเหตุแนวทางป้องกันก่อนการเกิดโรค การวางแผนการดูแลสุขภาพที่ดีแบบยืนยาวของแต่ละบุคคล รวมทั้งช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาที่จำเพาะเจาะจงสำหรับโรคร้ายแรง และโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมอื่นๆ 

ที่ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกันและสุขภาพครอบครัว บำรุงราษฏร์ส่งต่อการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะบุคคลด้วยการตรวจยีน “เพราะว่าการป้องกันย่อมดีกว่าการรักษา”


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs