bih.button.backtotop.text

ตรวจสุขภาพตับ ห้ามละเลย

23 มิถุนายน 2563

ตรวจสุขภาพตับ ห้ามละเลย

 “ตับ”  เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่สำคัญ ใช้ในการย่อยอาหารประเภทไขมัน ขจัดสารพิษ และทำลายเชื้อโรค ซึ่งพฤติกรรมการกิน และใช้ชีวิตในปัจจุบันอาจทำลายตับโดยไม่รู้ตัว โดยโรคตับเป็นโรคที่มีอัตราการเสียชีวิตติด 1 ใน 10 ของประเทศไทย เช่น โรคไวรัสตับอักเสบบีและซี โรคตับคั่งไขมัน หรือ ไขมันเกาะตับ (Fatty liver) โรคตับแข็ง หรือโรคมะเร็งตับ ดังนั้นควรตรวจสุขภาพตับเป็นประจำเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของโรค
   

ใครบ้างที่ควรตรวจ?

  • ผู้ป่วยโรคตับ หรือสงสัยว่าตัวเองจะเป็นโรคตับ เช่น ไวรัสตับอักเสบ ไขมันเกาะตับ ผู้ป่วยที่มีน้ำหนักมาก
  • ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
  • ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นโรคมะเร็งตับ หรือไวรัสตับอักเสบ
  • ผู้ที่ต้องการตรวจสุขภาพตับอย่างละเอียด
  • ผู้ที่ดื่มสุราเป็นระยะเวลานาน
 

การตรวจด้วย Fibroscan คืออะไร

Fibroscan คือ เทคโนโลยีในการตรวจหาภาวะพังผืดในเนื้อตับ และตรวจวัดปริมาณไขมันสะสมในตับ โดยไม่รู้สึกเจ็บ ใช้เวลาเพียง 10 นาที และสามารถลดอัตราความเสี่ยงจากภาวะแทรกซ้อน ตรวจซ้ำได้บ่อย โดยไม่มีผลข้างเคียง และผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการตรวจ

 

การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตับ

ควรงดน้ำ อาหาร และเครื่องดื่มให้พลังงานอย่างน้อย 6 ชั่วโมงก่อนตรวจเลือด และ ตรวจด้วยเครื่อง fibroscan

ข้อห้ามในการตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan


 
เรียบเรียงบทความโดย นพ.ศักรินทร์ จิรพงศธร
อายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ รพ.บำรุงราษฎร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs