bih.button.backtotop.text

รศ.นพ. ศักรินทร์ จิรพงศธร

ความชำนาญการ

อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร - โรคตับ

ภาษา

ไทย, อังกฤษ, จีนแต้จิ๋ว

คุณวุฒิ

ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา

- แพทยศาสตรบัณฑิต, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2548
วุฒิบัตร
- สาขาอายุรศาสตร์, ประเทศไทย, 2553
- อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร, ประเทศไทย, 2555
การศึกษาหลังปริญญา
- Clinical posdoctoral fellowship (Hepatology), Mayo Clinic, College of Medicine, Rochester, Minnesota, ประเทศสหรัฐอเมริกา, 2557 - 2559
ตำแหน่งทางวิชาการ: รองศาสตราจารย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า กองทัพบก, 2562
แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ
- Gastrointestinal and liver diseases
- Cirrhosis and its complications
- Viral hepatitis


ประสบการณ์ในการรักษา

- นายแพทย์ศักรินทร์ จิรพงศธร เป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารและตับ ที่โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และเป็นอาจารย์แพทย์ที่ภาควิชาอายุรศาสตร์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หลังจากสำเร็จการฝึกอบรมในประเทศไทย อาจารย์ศักรินทร์ได้เดินทางไปศึกษาต่อด้านโรคระบบทางเดินอาหารและตับที่ เมโยคลินิก (Mayo Clinic) เมือง Rochester สหรัฐอเมริกา ระหว่างปี พ.ศ. 2557-2559 ซึ่ง Mayo Clinic เป็นศูนย์การแพทย์ที่ไม่แสวงหากำไร ที่เป็นโรงพยาบาลและ โรงเรียนแพทย์ขนาดใหญ่ที่ทันสมัยชั้นนำของโลก ปัจจุบันอาจารย์ศักรินทร์เป็นสมาชิกประจำ (regular member) ของสมาคมศิษย์เก่าเมโยคลินิก (Mayo Clinic Alumni Association) และสมาคม Bockus ของแพทย์ระบบทางเดินอาหารนานาชาติ (Bockus International Society of Gastroenterology) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1958 เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์นายแพทย์ Henry L Bockus (1894-1982) โดยลูกศิษย์ของเขาที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (University of Pennsylvania) เมืองฟิลาเดลเฟีย สหรัฐอเมริกา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเครือข่ายและพันธมิตรทางการแพทย์ระหว่างแพทย์ด้านระบบทางเดินอาหารนานาชาติ เพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้ป่วย การศึกษาและความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างกัน| - อาจารย์ศักรินทร์มีความสนใจที่จะค้นคว้าและศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโรคทางเดินอาหารและโรคตับ เพื่อปรับปรุงความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกและภาวะแทรกซ้อนของโรค โดยหวังว่าจะพัฒนาการรักษาโรคทางเดินอาหารและโรคตับให้ดีที่สุดด้วยองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน โดยตั้งเป้าหมายให้ผู้ป่วยหายจากโรคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้อาจารย์ยังอุทิศตนเพื่อการศึกษาวิจัยทางด้านโรคทางเดินอาหารและโรคตับแก่แพทย์รุ่นใหม่ๆ| - ในฐานะสมาชิกประจำของสมาคมศิษย์เก่าเมโยคลินิก (Mayo Clinic Alumni Association) อาจารย์ศักรินทร์ได้เป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายแพทย์ศิษย์เก่าจากเมโยคลินิกทั่วโลก ในการให้แพทย์ที่เป็นสมาชิกสามารถแลกเปลี่ยนความรู้ทางการแพทย์และส่งต่อผู้ป่วยระหว่างกัน หรือส่งต่อผู้ป่วยจากทั่วโลกไปรับการรักษาต่อที่เมโยคลินิก สหรัฐอเมริกา เพื่อประสบการณ์การรักษาพยาบาลและบริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรม ก้าวถึงความเป็นเลิศในการรักษาพยาบาลที่มีคุณภาพและเอื้ออาทรต่อเพื่อนมนุษย์|


ผลงานทางวิชาการ

1. Nonselective ?-Blockers and Survival in Patients With Cirrhosis and Ascites: A Systematic Review and Meta-analysis. Chirapongsathorn S, Valentin N, Alahdab F, Krittanawong C, Erwin PJ, Murad MH, Kamath PS.Clin Gastroenterol Hepatol. 2016 Aug;14(8):1096-1104.e9. doi: 10.1016/j.cgh.2016.01.012. Epub 2016 Jan 30.PMID: 26829026 Review.
2. Comparison of efficacy of pharmacological treatments for chronic idiopathic constipation: a systematic review and network meta-analysis. Nelson AD, Camilleri M, Chirapongsathorn S, Vijayvargiya P, Valentin N, Shin A, Erwin PJ, Wang Z, Murad MH.Gut. 2017 Sep;66(9):1611-1622. doi: 10.1136/gutjnl-2016-311835. Epub 2016 Jun 10.PMID: 27287486
3. Thirty-Day Readmission and Cost Analysis in Patients With Cirrhosis: A Nationwide Population-Based Data. Chirapongsathorn S, Poovorawan K, Soonthornworasiri N, Pan-Ngum W, Phaosawasdi K, Treeprasertsuk S.Hepatol Commun. 2020 Jan 21;4(3):453-460. doi: 10.1002/hep4.1472. eCollection 2020 Mar.PMID: 32140661 Free PMC article.


ตารางตรวจ
วัน เวลา สถานที่
Mon1 16:00 - 19:0016:0019:00 Digestive Disease Center (Building B 2nd Floor)
Tue2 16:00 - 19:0016:0019:00 Digestive Disease Center (Building B 2nd Floor)
Thu4 16:00 - 19:0016:0019:00 Digestive Disease Center (Building B 2nd Floor)
Sat6 09:00 - 16:0009:0016:00 Digestive Disease Center (Building B 2nd Floor)
Sun7 09:00 - 16:0009:0016:00 Digestive Disease Center (Building B 2nd Floor)

Article by this doctor