bih.button.backtotop.text

ข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าโรคมะเร็งตับถือได้ว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในประชาชนชาวไทย และเป็นโรคที่นำมาซึ่งโอกาสทำให้เสียชีวิตได้สูง พบในผู้ป่วยชายได้บ่อยที่สุดในลำดับ 1 และพบได้บ่อยเป็นอันดับ 4 ในเพศหญิงโรคมะเร็งตับ หรือ ภาษาอังกฤษเราเรียกกันว่า HEPATOCELLULAR CARCINOMA จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลก (WHO) พบว่าโรคมะเร็งตับถือได้ว่าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้บ่อยในประชาชนชาวไทย และเป็นโรคที่นำมาซึ่งโอกาสทำให้เสียชีวิตได้สูง

โรคมะเร็งตับ เป็นโรคที่พบได้บ่อยที่สุดในลำดับ 1 ในเพศชาย และพบได้บ่อยเป็นอันดับ 4 ประชากรชาวไทยเพศหญิง โรคมะเร็งตับ โดยทั่วไปแล้วเมื่อเกิดขึ้นมักจะไม่มีอาการ เนื่องจากว่าอาการของโรคจะขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนมะเร็งและก็สภาพตับที่เหลืออยู่ เพราะฉะนั้น คีย์ที่สำคัญที่จะป้องกันโอกาสในการเสียชีวิตหรือการลุกลามของมะเร็งตับ ก็จะอยู่ที่การคัดกรอง เพื่อที่จะเจอโรคในระยะเริ่มต้น 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs