bih.button.backtotop.text

ตรวจสุขภาพตับอย่างไร้แผล ไม่เจ็บปวดด้วยเครื่อง Fibroscan

ตรวจสุขภาพตับอย่างไร้แผล ไม่เจ็บปวดด้วยเครื่อง Fibroscan

ตับเป็นอวัยวะที่ใหญ่ที่สุดในภายในร่างกาย และทำหน้าที่ที่สำคัญต่างๆตั้งแต่การย่อยอาหารไปจนถึงการกำจัดของเสียออกจากร่างกาย โรคที่เกิดจากตับมีอยู่หลากหลายชนิด เช่น โรคตับอักเสบเฉียบพลัน ตับอักเสบเรื้อรัง ตับแข็งและมะเร็งตับ ซึ่งในประเทศไทยพบว่ามะเร็งตับเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตสูงเป็นอันดับ 1 และเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับ 1 ในผู้ชายและอันดับ 3 ในผู้หญิง

เนื่องจากตับเป็นอวัยวะที่อยู่ภายในร่างกาย เมื่อเกิดความผิดปกติเพียงเล็กน้อย ผู้ป่วยอาจไม่ทันสังเกตหรือรู้สึกถึงความผิดปกติ จนกว่าอาการจะรุนแรงมากขึ้น การตรวจสุขภาพตับสามารถช่วยวินิจฉัยความผิดปกติตั้งแต่แรกเริ่ม ทำให้รักษาได้อย่างทันท่วงทีก่อนที่ตับจะถูกทำลายจนเกิดภาวะตับแข็งและนำไปสู่ภาวะตับล้มเหลวในที่สุด

เทคโนโลยี Fibroscan ช่วยในการตรวจวินิจฉัยภาวะพังผืดของตับ (hepatic fibrosis) และตรวจประเมินปริมาณไขมันพอกตับ (liver fat) ทำให้แพทย์สามารถทราบระดับความรุนแรงของโรคและติดตามผลการรักษา นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยป้องกันการเกิดโรคตับในผู้ที่มีความเสี่ยงด้วยการตรวจตั้งแต่ก่อนเริ่มมีอาการเพื่อวางแผนป้องกันด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตหรือการใช้ยา
   

การตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan เหมาะกับใครบ้าง

 • ผู้ป่วยเบาหวานชนิด 2
 • ผู้ป่วยโรคไวรัสตับอักเสบเรื้อรัง
 • ผู้ที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเป็นประจำหรือเป็นโรคตับจากแอลกอฮอล์
 • มีภาวะไขมันพอกตับ
 • ผู้ป่วยโรคตับแข็ง
 • ผู้ป่วยก่อนและหลังการปลูกถ่ายตับ
 • ผู้ที่มีประวัติใช้ยาบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อตับ
 • เป็นไปตามการพิจารณาของแพทย์

ขั้นตอนการตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan

เครื่อง Fibroscan ใช้หลักการสะท้อนของคลื่นเสียงเพื่อวัดความแข็งและความยืดหยุ่นของตับ โดยแพทย์จะให้ผู้ป่วยนอนหงายและยกแขนขวาขึ้นเหนือศีรษะ หลังจากนั้นแพทย์จะวางอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ปล่อยสัญญาณเสียงไว้ที่ชายโครงด้านขวา แล้วจึงปล่อยสัญญาณเสียงความถี่ต่ำเข้าไปที่ตับ จากนั้นซอฟแวร์จะแปลผลจากความเร็วในการสะท้อนกลับของเสียงออกมาเป็นค่าที่แพทย์สามารถวินิจฉัยโรคและวางแผนในการรักษาได้ทันที


SAK9796.jpg
 

ประโยชน์ของการตรวจด้วยเครื่อง Fibroscan

 • ปลอดภัย ไม่มีคลื่นเอกซเรย์ หรือการใส่สารทึบแสง รวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 10 นาที
 • ไร้แผล ไม่เจ็บปวดเพราะเป็นการตรวจที่ไม่รุกล้ำ ต่างจากการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ (liver biopsy) ที่ผู้ป่วยอาจรู้สึกปวดและมีเลือดไหลหลังจากการตรวจได้
 • ตรวจได้บ่อย ปราศจากผลข้างเคียง
 • ผู้ป่วยสามารถกลับบ้านได้ทันทีหลังการตรวจ
 • ค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการเจาะเพื่อเก็บตัวอย่างเนื้อเยื่อตับ (liver biopsy)


ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญในการวินิจฉัยและรักษาโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารและตับอย่างครอบคลุม พร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่ช่วยในการตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุและเพิ่มความแม่นยำในการรักษา

เรียบเรียงโดย พญ. อรพิน ธนพันธุ์พาณิชย์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs