bih.button.backtotop.text

ครรภ์แฝด ต้องระวังเสี่ยงครรภ์เป็นพิษเพิ่มขึ้น

การตั้งครรภ์แฝดจะเพิ่มความเสี่ยงของมารดาและทารกสูงขึ้น โดยทำให้เกิดการแพ้ ทารกพิการแต่กำเนิด และการคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้น รวมถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ และภาวะตกเลือดหลังคลอดสูงขึ้นการตั้งครรภ์แฝดจะเพิ่มความเสี่ยงของมารดาและทารกสูงขึ้น โดยทำให้เกิดการแพ้ ทารกพิการแต่กำเนิด และการคลอดก่อนกำหนดสูงขึ้น รวมถึงภาวะครรภ์เป็นพิษ และภาวะตกเลือดหลังคลอดสูงขึ้น

การดูแลสตรีตั้งครรภ์แฝด คือ เมื่อทราบว่ามีการตั้งการตั้งครรภ์เกิดขึ้นควรจะต้องรีบมาหาสูติแพทย์ เพื่อวินิจฉัยว่าเป็นการตั้งครรภ์แฝดชนิดไหน

ส่วนการปฏิบัติตัวเมื่อพบมีการตั้งการแฝด คือ
  1. พยายามนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ 
  2. รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ 
  3. พบสูติแพทย์ทุกครั้งตามนัด
  4. รับประทานวิตามิน อาหารเสริมต่างๆ ที่สูติแพทย์แนะนำ


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs