bih.button.backtotop.text

ผลตรวจแมมโมแกรมกับโรคมะเร็งเต้านม

ผลการตรวจแมมโมแกรมสามารถบอกอะไรได้บ้างนั้น เรามาฟังรายละเอียดได้จาก นพ.ธีรภพ ไวประดับ กันค่ะ


การตรวจแมมโมแกรม (mammogram) คือ กระบวนการตรวจโดยใช้เอกซเรย์พลังงานต่ำถ่ายภาพของเต้านม เพื่อใช้ในการตรวจวินิจฉัยหาความผิดปกติของเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งสามารถตรวจได้ทั้งเมื่อมีอาการและยังไม่มีอาการผิดปกติ จากการวิจัยพบว่าการตรวจแมมโมแกรมเป็นประจำทุกปีทำให้สามารถตรวจหามะเร็งระยะเริ่มแรกได้ ซึ่งทำให้มีโอกาสสูงในรักษาให้หายขาดได้โดยไม่ต้องตัดเต้านมทิ้งทั้งเต้า ผลการตรวจแมมโมแกรมสามารถบอกอะไรได้บ้างนั้น เรามาฟังรายละเอียดได้จาก นพ.ธีรภพ ไวประดับ กันค่ะ

 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs