bih.button.backtotop.text

ศูนย์เต้านม

ข้อมูลศูนย์
 • ครบวงจร  
 • ทำงานร่วมกันอย่างไร้รอยต่อ 
 • ให้คำปรึกษา ตรวจวินิจฉัย และดูแลรักษาในทุกมิติ  
  • มะเร็งเต้านม  
  • ก้อนที่เต้านม 
  • อาการเจ็บเต้านม  
  • พังผืด  
  • ถุงน้ำที่เต้านม  
  • ภาวะเต้านมอักเสบ 
  • ปัญหาอื่นๆ 


การประชุม Multidisciplinary Team Breast Conference ของทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพเพื่อการรักษาที่ตรงจุด แม่นยำ เกิดผลข้างเคียงน้อย ให้ผลการรักษาที่ดีขึ้น 
 • ศัลยแพทย์ด้านเต้านม
 • อายุรแพทย์ด้านโรคมะเร็ง  
 • รังสีแพทย์ผู้ชำนาญด้านโรคมะเร็ง  
 • พยาธิแพทย์  
 • เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ นักรังสีเทคนิค นักกายภาพบำบัด พยาบาลวิชาชีพ นักโภชนาการ และเภสัชกร  


ความเชี่ยวชาญคือหัวใจหลักของศัลยแพทย์เต้านม บำรุงราษฎร์ 

เรามีศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทางด้านเต้านม และมีประสบการณ์ในการผ่าตัดโรคที่เกี่ยวกับเต้านม ทั้งที่เป็นมะเร็งและกลุ่มโรคที่เกี่ยวข้องกับเต้านมทั้งหมด รวมถึงการผ่าตัดเสริมสร้างเต้านม เพื่อคงคุณลักษณะของความเป็นผู้หญิงและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยไว้ 
 
Layout-Breast-Center_Multidisciplinary-Team-01.jpg

Layout-Breast-Center_Multidisciplinary-Team-02.jpg

Layout-Breast-Center_Multidisciplinary-Team-03.jpg
ก้อนเนื้อที่เต้านมเป็นปัญหาที่พบบ่อยที่สุดและมักเป็นอาการที่ทำให้ผู้ป่วยมาพบแพทย์ 
80-90% เป็นก้อนเนื้อที่เต้านมชนิดไม่ร้ายแรงหรือถุงน้ำที่เต้านม 
10%-20% เป็นก้อนเนื้อที่อาจมีความเสี่ยงพัฒนาไปเป็นมะเร็งหรือก้อนมะเร็งเต้านม 

การตรวจเต้านมเป็นประจำ ช่วยให้พบการเป็นมะเร็งในระยะเริ่มแรก ทำให้โอกาสการรักษาให้หายขาดสูงขึ้น ซึ่งวิธีตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม  ได้แก่
 1. คลำเต้านมด้วยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ 
 2. ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลและอัลตราซาวนด์  
 3. ตรวจด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (ในกรณีที่มีความเสี่ยงสูง) 
 

วิธีตรวจเมื่อพบความผิดปกติที่เต้านม 

 • อายุ < 35 ปี ตรวจอัลตราซาวด์ 
 • อายุ> 35 ปี ตรวจด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอล และอัลตราซาวนด์ 

การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องแมมโมแกรมระบบดิจิตอลและอัลตราซาวด์เพื่อตรวจหามะเร็งเต้านมตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่ยังไม่แสดงอาการเพื่อได้รับการวินิฉัย รวมถึงการรักษาแบบครบวงจรได้ทันท่วงที ทำให้ผู้ป่วยมีพยากรณ์โรคที่ดีและมีโอกาสรักษาให้หายขาด 

Copy-of-IMG_5116.JPG
วิธีการรักษาก้อนเนื้องอกที่เต้านมที่ไม่ใช่มะเร็ง ส่วนใหญ่ไม่จำเป็นต้องผ่าตัดออก แต่หากจำเป็น การผ่าตัดมีอยู่ 2 วิธี 
 • การผ่าตัดแบบปกติ โดยผ่าตัดเอาเนื้องอกออกมาทั้งก้อน 
 • การรักษาด้วยความเย็นติดลบ (cryoablation: ในกรณีที่มีข้อบ่งชี้) ใช้ความเย็นจี้สลายเซลล์ก้อนเนื้องอกให้ตายทันทีโดยไม่ต้องผ่าตัด ขนาดแผลเพียง 3 มิลลิเมตร ไม่จำเป็นต้องพักฟื้นที่โรงพยาบาล
 

วิธีการรักษามะเร็งเต้านม   

 • การผ่าตัด 
  • ผ่าตัดแบบสงวนเต้านม  
  • การผ่าตัดออกทั้งหมดและเสริมสร้างเต้านมใหม่  
  • การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด 
 • การให้ยาเคมี  
 • การฉายแสง  
 • การให้ยาต้านฮอร์โมน  
 • การให้ยามุ่งเป้า  
 • การให้ยากลุ่มภูมิคุ้มกันบำบัด 

Layout-Breast-Center_Multidisciplinary-Team-04.jpg

1 Fast Diagnosis วินิจฉัยเร็ว

ทราบผลตรวจวินิจฉัยภายใน 72 ชั่วโมง ว่าเป็นหรือไม่เป็นมะเร็ง นับตั้งแต่การตรวจคัดกรอง ส่งเจาะชิ้นเนื้อ และพบศัลยศาตร์แพทย์เต้านม มากกว่า 98% (Eusoma Benchmark 95%) 

 

2 Fast Treatment รักษาเร็ว 

วางแผนการรักษาให้ทันท่วงที รวมถึงเข้ารับการผ่าตัดได้ภายใน 1 สัปดาห์ (100%:Eusoma Benchmark 80% ภายใน 6 สัปดาห์ ) การตรวจเจอมะเร็งในระยะเริ่มต้นและรักษาได้เร็ว จะทำให้การรักษาได้ผลดี และเพิ่มโอกาสรอดชีวิต 

 

3 Excellent Outcome  ผลลัพธ์การรักษา และความปลอดภัย 

อัตราการรอดชีวิตสูง อัตราการกลับมาเป็นซ้ำต่ำ 
สถิติจากตัวชี้วัดภาวะแทรกซ้อนหลังผ่าตัดที่รพ.บำรุงราษฎร์ ในปี2023 ที่ผ่านมา 
 • การติดเชื้อหลังผ่าตัดมะเร็งเต้านม 0% 
 • อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนที่ต้องผ่าตัดซ้ำภายใน 72 ชั่วโมง น้อยกว่า 1%  
 • สามารถเคลื่อนไหวข้อไหล่ หัวไหล่หลังผ่าตัดได้ทันที* เพื่อให้ข้อไหล่มีการเคลื่อนไหวได้ มากกว่า 90 องศา100% เพื่อทำกิจวัตรประจำวันได้ตามปกติ 
*ผ่านโปรแกรมการทำกายภาพบำบัด ก่อน หลัง และติดตามผลการรักษาหลังผ่าตัด  
ผู้หญิงกว่า 1 ใน 3 คน จากเราไปด้วยมะเร็งเต้านม  ป้องกันก่อน ปลอดภัยกว่า
Layout-Breast-Cancer-Awareness-Month-2022_CTA-Banner-TH-(1).png

รศ.นพ. วิชัย วาสนสิริ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

รศ.นพ. กฤษณ์ จาฏามระ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

ผศ.นพ. มาวิน วงศ์สายสุวรรณ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์ทั่วไป
ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์หลอดเลือด
ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

นพ. กัมปนาท นิ่มพูนศรี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

นพ. ธีรภพ ไวประดับ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

ผศ.พญ. ศศิธร สุจริตธนะการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

พญ. สุดารัตน์ ชัยเพียรเจริญกิจ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

พญ. ปิยวรรณ เกณฑ์สาคู

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ - ศัลยศาสตร์เต้านม

ดูประวัติ

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • บริการพบแพทย์ผ่าน VDO call (Tele-Consultation) คลิก

Service Hours

 • ศูนย์เต้านม
  วันจันทร์-วันศุกร์
  08.00-20.00 น.
  วันเสาร์-วันอาทิตย์
  08.00-19.00 น.

Location

 • ศูนย์เต้านม
  อาคาร A ชั้น 16
คะแนนโหวต 9.48 of 10, จากจำนวนคนโหวต 160 คน

Related Health Blogs