bih.button.backtotop.text

จุดหินปูนในเต้านม

จุดหินปูนคือแคลเซียมที่เกาะอยู่ในเนื้อเยื่อเต้านมหรือท่อน้ำนม เกิดจากการลอกหรือการตายของเซลล์ท่อน้ำนมซึ่งมีแคลเซียมเป็นองค์ประกอบ ทำให้แคลเซียมเกาะรวมกันเป็นจุดหินปูน มักพบในผู้หญิงวัยมากกว่า 50 ปีขึ้นไป หินปูนส่วนใหญ่ไม่กลายเป็นมะเร็งแต่หินปูนบางรูปแบบอาจมีโอกาสกลายเป็นมะเร็งได้

จุดหินปูนแบบไหนที่มีความเสี่ยงเป็นมะเร็ง
ในความเป็นจริง จุดหินปูนไม่ได้เป็นก้อนมะเร็ง แต่แคลเซียมที่อยู่รอบๆหินปูนอาจมีเซลล์มะเร็ง หินปูนที่สงสัยว่ามีเซลล์มะเร็งอยู่รอบๆ (pleomorphic calcifications) ดูได้จาก 2 ปัจจัย ได้แก่รูปร่างของหินปูนและการกระจายตัวของหินปูน หากเป็นกลุ่มแคลเซียมที่มีรูปร่างขนาดแตกต่างกันและเรียงตัวแตกแขนงไปตามท่อน้ำนม อาจเกิดจากมะเร็งเต้านมได้
การวินิจฉัยทำได้ดังนี้
  • การซักประวัติ
  • การตรวจด้วยแมมโมแกรม (mammogram) จุดหินปูนตรวจได้จากการทำแมมโมแกรมเท่านั้น ไม่สามารถคลำพบได้ด้วยมือ เมื่อตรวจแมมโมแกรมจะเห็นจุดหินปูนเป็นจุดเล็กๆสีขาว การตรวจแมมโมแกรมแบ่งหินปูนออกเป็น 2 ประเภท
    • หินปูนชนิด macrocalcifications มีขนาดใหญ่หรือเป็นแท่งสั้นๆ ซึ่งมักไม่กลายเป็นมะเร็ง ไม่จำเป็นต้องรักษา
    • หินปูนชนิด microcalcifications มีลักษณะเป็นเม็ดเล็กๆ สีขาวคล้ายกับเม็ดทราย ส่วนใหญ่ไม่เป็นอันตรายแต่บางประเภทอาจเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งสูง
  • การเจาะชิ้นเนื้อ (core needle biopsy) เพื่อยืนยันว่ากลุ่มหินปูนเป็นมะเร็งหรือไม่
หากเป็นจุดหินปูนธรรมดา แพทย์จะนัดคนไข้ให้มาติดตามลักษณะของหินปูนเป็นระยะๆ ทุก 6 เดือนหรือทุกปีเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงของรูปร่างลักษณะ ขนาดและจำนวนของหินปูน สำหรับหินปูนที่สงสัยว่าอาจเกิดจากมะเร็ง แพทย์จะวางแผนการผ่าตัดเพื่อเอาจุดของกลุ่มหินปูนออกมาให้หมด การผ่าตัดทำได้ 2 วิธีด้วยกันคือ
  • Needle localized biopsy เป็นวิธีการรักษามาตรฐาน ทำได้โดยรังสีแพทย์แทงเข็มที่เหมือนลวดร้อยเข้าไปในกลุ่มหินปูน หลังจากนั้นศัลยแพทย์จะผ่าตัดเลาะตามลวดเข้าไปบริเวณที่เข็มแทงผ่านจุดหินปูนเพื่อนำกลุ่มหินปูนออกมาตรวจให้หมด เป็นการวินิจฉัยและการรักษาควบคู่กันไป
  • Vacuum assisted biopsy โดยการเจาะดูดกลุ่มหินปูนทั้งหมดออกมา
เนื่องจากจุดหินปูนเกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติเหมือนกับคนที่มีอายุมากขึ้นและมีผมหงอกเกิดขึ้น จึงไม่มีวิธีป้องกัน

Related Treatments

Doctors Related

Related Centers

ศูนย์สูติ-นรีเวช

ดูเพิ่มเติม

ศูนย์เต้านม

ดูเพิ่มเติม

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนโหวต NaN of 10, จากจำนวนคนโหวต 0 คน

Related Health Blogs