bih.button.backtotop.text

Behind the Scene บทบาทของวิสัญญีแพทย์กับการผ่าตัด Six-pack Liposuction

การดูแลสุขภาพให้สวยสมวัยกำลังได้รับความสนใจทุกช่วงวัย ทั้งกลุ่มชายหญิงและกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ หลายคนออกกำลังกายเข้ายิมอย่างหนักแต่ก็ไม่สามารถมองเห็นกล้ามเนื้อหน้าท้องแบบชัดๆได้ ทางลัดและทางเลือกหนึ่งในปัจจุบันคือการผ่าตัดแบบเน้นดูดไขมันหน้าท้องให้ชัดเจน Six-pack Liposuction หรือ High Definite Liposuction ซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ต้องการศัลยแพทย์ที่มีความชำนาญการสูง ร่วมกับทีมงานที่มีประสบการณ์ในการดูแลรับบริการให้ปลอดภัยและสามารถการดูแลสุขภาพให้สวยสมวัยดังที่ต้องการ หนึ่งในทีมแพทย์มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งคือ วิสัญญีแพทย์ การทำงานของวิสัญญีแพทย์เปรียบเหมือนกับการทำงานของนักบิน หัวใจสำคัญคือความปลอดภัยสูงสุดตลอดเส้นทางการเดินทางจนถึงจุดมุ่งหมายที่ผู้รับบริการต้องการ ตั้งแต่การประเมินผู้ป่วยก่อนผ่าตัดเปรียบเหมือนการตรวจสอบความพร้อมก่อนการบิน

การเริ่มให้ยาสลบเปรียบเหมือนการนำเครื่องบินขึ้น การทำให้ผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวตลอดระยะเวลาการผ่าตัดเปรียบเหมือนการบินอย่างราบรื่นและปลอดภัยตลอดเส้นทาง และการทำให้ผู้ป่วยฟื้นขึ้นมาหลังจากการผ่าตัดในเวลาที่เหมาะสมเปรียบเหมือนกับการนำเครื่องบินลงจอดที่จุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพตามเวลาที่กำหนด ดังนั้นหน้าที่สำคัญของวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์คือการดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการทั้งในช่วงก่อนการผ่าตัด ระหว่างการผ่าตัดและหลังการผ่าตัด เพื่อให้ทีมผ่าตัดสามารถมุ่งเน้นสมาธิไปยังการผ่าตัดที่ซับซ้อนได้อย่างเต็มที่และเกิดความสำเร็จสูงสุด ตามความคาดหวังในการเปลี่ยนแปลงชีวิตครั้งสำคัญของผู้รับบริการ


วิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้รับบริการตลอดประสบการณ์ในการผ่าตัดดังนี้
 
  • ก่อนการผ่าตัด
การผ่าตัด Six-pack Liposuction แม้จะเป็นการผ่าตัดที่ดูจะไม่ซับซ้อน แต่วิสัญญีแพทย์ก็จะดูแลด้วยมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสูงสุด โดยจะพบกับผู้รับบริการเพื่อพูดคุยทำความคุ้นเคยกับผู้ป่วยและประเมินความเสี่ยงของผู้รับบริการแต่ละรายอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อให้มั่นใจว่าผู้รับบริการมีสุขภาพแข็งแรงพอสำหรับการผ่าตัดที่ใช้เวลานานเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่เป็นอันตรายต่อชีวิต เช่น ความเสี่ยงระบบหัวใจ ความเสี่ยงระบบทางเดินหายใจและภาวะลิ่มเลือดอุดตันที่ปอด  รวมถึงแนะนำให้เข้าใจว่าความเจ็บปวดจากการผ่าตัดแต่ละชนิดเป็นอย่างไร มีวิธีในการจัดการความปวดหลังผ่าตัดอย่างไรที่เหมาะสมกับผู้รับบริการแต่ละราย เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถรับมือ(coping skills)กับความเจ็บปวดในการผ่าตัดครั้งนี้ได้เป็นอย่างดี ทำให้วิสัญญีแพทย์สามารถเลือกวิธีการ เลือกชนิดของยาได้อย่างเหมาะสมกับแต่ละบุคคล (personalized care) โดยวิสัญญีแพทย์จะนำข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับผู้รับบริการมารวบรวมและวิเคราะห์เพื่อวางแผนก่อนการผ่าตัด (proactive planning) และเพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยของผู้รับบริการได้ดีมากที่สุด (holistic integrated approach)
 
  • ระหว่างการผ่าตัด
การผ่าตัด Six-pack Liposuction เป็นการผ่าตัดที่ใช้เวลานานประมาณ 3-4 ชั่วโมง สามารถเลือกใช้วิธีการฉีดยาชาร่วมกับการให้ยาระงับความรู้สึกในระดับลึก หรือใช้วิธีดมยาสลบแบบใส่ท่อช่วยหายใจ ด้วยความระมัดระวังไม่ให้กระทบกระเทือนเส้นเสียงที่อาจส่งผลให้เสียงมีการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งการผ่าตัดเวลานานอาจจะทำให้ร่างกายผู้รับบริการมีอุณหภูมิต่ำ หากไม่ได้รับการป้องกันที่ดีจะทำให้ผู้ป่วยตื่นช้ากว่าปกติและเกิดอาการหนาวสั่นหลังผ่าตัดในห้องพักฟื้น  วิสัญญีแพทย์จึงต้องควบคุมอุณหภูมิร่างกายของผู้รับบริการที่ผ่าตัดนานหลายชั่วโมงให้เหมาะสมเพื่อลดปัญหาเฉียบพลันและปัญหาต่อเนื่องอื่นๆเช่น ภาวะเลือดออกหยุดยากในบริเวณแผลผ่าตัดและภาวะติดเชื้อหลังการผ่าตัด
 
  • หลังการผ่าตัด
การผ่าตัด Six-pack Liposuction เป็นการผ่าตัดที่คาดว่าจะมีความปวดระดับปานกลางไม่รุนแรง  จึงเริ่มให้ยาแก้ปวดแบบทานได้เร็ว และสามารถนัดมาผ่าตัดแบบ Day Surgery ไป-กลับในวันเดียวกันได้ การดูแลความปวดหลังการผ่าตัดเป็นความปวดแบบเฉียบพลัน ดังนั้นวิสัญญีแพทย์ตั้งใจที่จะจัดการกับความเจ็บปวดหลังการผ่าตัดอย่างดีเพื่อป้องกันไม่ให้กลายเป็นความเจ็บปวดแบบเรื้อรังซึงจะกระทบกับคุณภาพชีวิตในอนาคตได้


เรียบเรียงโดย พ.ต.นพ. ชาญฤทธิ์ ล้อทวีสวัสดิ์ วิสัญญีแพทย์ 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs