bih.button.backtotop.text

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง

ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงและมีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อผสานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับนานาชาติเข้ากับความละเอียดประณีตของแพทย์ไทย ทําให้ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งกลายเป็นมาตรฐานของการทําศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง การปลูกถ่ายเส้นผมและวิธีการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยแพทย์ด้านความงามของศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพื่อตกแต่งรูปร่างให้เป็นปกติ เสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีรูปร่างที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเอง
ข้อมูลศูนย์
ด้วยวิทยาการด้านการแพทย์ที่ล้ำหน้า ผนวกกับความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคและศิลปะเพื่อความงาม และเข้าใจความต้องการของผู้ป่วย ทําให้ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งของโรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ ได้รับความไว้วางใจจากทั้งผู้ป่วยชาวไทยและชาวต่างประเทศว่าเป็นสถานพยาบาลที่มีชื่อเสียงและมีผลการรักษาเป็นที่ยอมรับทั่วโลก เมื่อผสานความเชี่ยวชาญทางการแพทย์ระดับนานาชาติเข้ากับความละเอียดประณีตของแพทย์ไทย ทําให้ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งกลายเป็นมาตรฐานของการทําศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยกรรมตกแต่ง การปลูกถ่ายเส้นผมและวิธีการรักษาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องศัลยกรรมเพื่อความงาม ศัลยแพทย์ด้านความงามของศูนย์ฯ มีความเชี่ยวชาญในการผ่าตัดเพื่อตกแต่งรูปร่างให้เป็นปกติ เสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีรูปร่างที่ดีขึ้นและมีความมั่นใจในตัวเอง

แม้การทําศัลยกรรมจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างสมบูรณ์แบบ แต่ปัจจุบันได้มีการพัฒนาทางเลือกใหม่ในการทําศัลยกรรมโดยการใช้สารสังเคราะห์ทางการแพทย์เข้ามาช่วยรักษารูปร่างและการทํางานของอวัยวะ ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่งมีความเชี่ยวชาญในการทำศัลยกรรมเพื่อความงามทั้งในสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี อาทิ
 • การผ่าตัดเพิ่มขนาดทรวงอก
 • การผ่าตัดปรับระดับทรวงอก
 • การผ่าตัดลดขนาดทรวงอกสําหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ
 • การผ่าตัดใบหู
 • การผ่าตัดตกแต่งเปลือกตา
 • การผ่าตัดดึงหน้าและคอ
 • การเสริมสัดส่วนของใบหน้าด้วยสารสังเคราะห์ทางการแพทย์
 • การผ่าตัดดึงหน้าบริเวณหน้าผาก
 • การผ่าตัดดูดไขมัน
 • การผ่าตัดตกแต่งเสริมจมูก
 • การผ่าตัดลดขนาดหน้าท้อง
 • ศัลยกรรมตกแต่งทรวงอก
 • ศัลยกรรมตกแต่งกระดูกใบหน้า
 • ศัลยกรรมมือ
 • ศัลยกรรมตกแต่งขากรรไกร
 • ศัลยกรรมตกแต่งในเด็ก
 • ศัลยกรรมเสริมสร้างหลังการรักษามะเร็ง
การทําศัลยกรรมปลูกถ่ายเส้นผมเพื่อรักษาอาการผมบางหรือศีรษะล้านเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง โดยแพทย์จะใช้เซลล์รากผมที่มีอายุขัยนาน เช่น เซลล์รากผมจากบริเวณด้านข้างและด้านหลังศีรษะปลูกลงบนหนังศีรษะที่ล้านหรือบาง และเมื่อผมขึ้นแล้วจะทําให้แลดูเป็นธรรมชาติและอยู่คงทน

โรงพยาบาลบํารุงราษฎร์ให้การรักษาในกรณีต่างๆ ดังนี้
 • การปลูกผมในสุภาพบุรุษที่ศีรษะล้าน
 • การปลูกผมในสุภาพสตรีที่ผมบาง
 • การปลูกผมในผู้ที่ศีรษะล้านเนื่องจากประสบอุบัติเหตุหรือการทําศัลยกรรมดึงใบหน้า
 • การปลูกผมในผู้ที่ต้องการเพิ่มขนคิ้ว เครา และหนวด เคราข้างใบหู เป็นต้น

ผศ.นพ. อัจฉริย สาโรวาท

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

ผศ.นพ. วิชัย ศรีมุนินทร์นิมิต

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. นนท์ โรจน์วชิรนนท์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. เติมศักดิ์ นาวีการ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

นพ. อมร ภูมี

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

นพ. อภิชัย อังสพัทธ์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

รศ.นพ. ชัยรัตน์ บุรุษพัฒน์

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

นพ. เฉลิมพงษ์ ฉัตรดอกไม้ไพร

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

นพ. ชาติชาย รัตนามหัทธนะ

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ศัลยศาสตร์ตกแต่ง

ดูโปรไฟล์

Related Package

  Scroll for more

Contact Information

 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  Tel: 02 011 3691

Service Hours

 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  วันจันทร์-วันอาทิตย์
  กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า

Location

 • ศูนย์ศัลยกรรมตกแต่ง
  อาคารบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คลินิก ชั้น 16 Counter A
คะแนนโหวต 9.56 of 10, จากจำนวนคนโหวต 186 คน

Related Health Blogs