LQ (Longevity Quotient)... คืออะไร แล้วทำไมถึงทำให้มีอายุยืนยาว?...

LQ (Longevity Quotient)... คืออะไร

แล้วทำไมถึงทำให้มีอายุยืนยาว?...


มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความฉลาดที่เรียกว่า “ไอคิว”  หรือ “ความฉลาดทางสติปัญญา” แต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นกับกรรมพันธุ์และการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความฉลาด

ต่อมาก็มี “อีคิว”  หรือที่เรียกกันว่า “ความฉลาดทางอารมณ์”  เรียนรู้ที่จะใช้อารมณ์ให้เกิดประโยชน์ในการนำความสำเร็จมาสู่ชีวิต  ว่ากันว่า... การมีไอคิวอย๋างเดียวถ้าไม่มีอีคิวที่ดีร่วมด้วยแล้วถึงจะเก่งและฉลาดทางสติปัญญาอย่างไรก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตได้ แต่ความฉลาดทั้งสองนั้นถ้าไม่มีความฉลาดที่เรียกว่า “แอลคิว”  แล้วไม่มีทางที่จะมีอายุยืนยาวพอที่จะดูความสำเร็จที่สร้างมาจากความฉลาดที้งสองสิ่งอย่างได้

ใครที่เคยอ่านวรรณกรรมอมตะเรื่องสามก๊กคงทราบดีว่า... ขงเบ้งหรือจูเก๋อเหลียงกับสุมาอี้นั้นทำสงครามสู้รบกันมาเป็นเวลาช้านาน ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ  เพราะเป็นคนเก่งที่มีสติปัญญาความสามารถสูงทั้งคู่  รวมทั้งมีความฉลาดทางอารมณ์เรียนรู้การใช้ความฉลาดทั้งสองมาหล่อหลอมรวมกันจนประสบความสำเร็จในเชิงยุทธศาสตร์ทั้งสองท่าน แต่สุมาอี้... อายุยืนยาวกว่า

สุดท้ายสุมาอี้และลูกหลานจึงได้ครองแผ่นดิน  เพราะขงเบ้งสิ้นชีวิตไปก่อนและคนที่จะมาแทนก็ไม่มีความสามารถเพียงพอที่จะต่อกรกับสุมาอี้ที่มีความสามารถและมีประสบการณ์มากกว่า

การมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพดี... จึงต้องอาศัยความฉลาดที่เรียกว่า LQ  หรือ Longevity Quotient

ถ้าใครได้อ่านหรือศึกษาถึงความฉลาดในด้านการมีอายุที่ยืนยาวและมีสุขภาพที่ดีแล้วก็อาจจะสับสน เพราะมีคำจำกัดความมากมายเนื่องจากหลายต่อหลายเรื่องยังคงเป็นทฤษฏีที่ต้องการพิสูจน์

เราน่าจะมาลองหาความฉลาดทางด้านนี้ในแบบของเราโดยอาศัยหลักฐานต่างๆที่ได้มีการศึกษาวิจัยเชิงประจักษ์และการสังเกตุอย่างเป็นวิทยาศาสตร์มาประกอบกัน

เริ่มจากทฤษฏีของการแก่ชราและการป้องกันการแก่ชราที่มีการนำเสนอกันอย่างแพร่หลายว่าได้มีการนำเสนออย่างไรบ้างที่เราสามารถที่จะใช้ความฉลาดของเรานำมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำวัน รับประทานอาหารที่ให้พลังงานน้อย  ซึ่งสามารถทำได้หลายอย่างตั้งแต่ การอดอาหารเป็นระยะๆที่ง่ายที่สุดก็คือ รับประทาน  12 ชั่วโมงและอดรับประทาน 12 ชั่วโมง

การรับประทานอาหารจำพวกแป้งและน้ำตาลให้น้อยลงโดยเฉพาะมื่อค่ำ   แต่ขอย้ำให้รับประทานอาหารให้ครบถ้วนทุกหมวดหมู่ไม่ใช่เลือกรับประทานแต่เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะจะทำให้ขาดสารอาหารที่จำเป็นได้

การเดิน 10 นาทีหลังจากการรับประทานอาหารทุกมื้อ  ที่จะข่วยทำให้ร่างกายใช้ฮอร์โมนอินซูลินในการควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีขึ้นมีผลทำให้ร่างกายผลืตฮอร์โมนที่ชื่อว่า Growth Hormone ในปริมาณที่พอเพียงและเหมาะสมซึ่งเป็นรากฐานของการมีอายุที่ยืนยาว

ดื่มน้ำสะอาดที่มีแร่ธาตุที่จำเป็นอย่างพอเพียง น้ำเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของการมีชีวิต เพราะน้ำเป็นส่วนประกอบที่สำคัญในทุกอณูของร่างกาย  น้ำที่สะอาดนั้นนอกจากจะปราศจากเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นพิษต่อร่างกาย  และไม่มีแร่ธาตุที่เป็นโลหะหนักที่เป็นพิษแล้ว  ยังต้องมีความเป็นกรดด่างที่เหมาะสมคือมีความเป็นด่างอ่อนๆ จากแร่ธาตุที่จำเป็นสำหรับร่างกายที่เหมาะสมและพอเพียงด้วย

ดำเนินชีวิตอย่างมีพลังและกระฉับกระเฉง  มีการเคลื่อนไหวของส่วนต่างๆในร่างกายอย่างต่อเนื่อง ไม่นิ่งอยู่ในบางท่าเป็นเวลานานๆ   มีการออกกำลังกายที่เรียกว่า Isometric exercise  ที่ไม่ดุดันหรือหักโหมมากเกินไป  เพื่อให้กล้ามเนื้อและข้อต่อต่างๆของร่างกายมีการเคลื่อนไหว

กระตุ้นและเพิ่มกระบวนการกำจัดสารพิษออกจากร่างกาย  และต้องทำร่วมไปกับการลดปริมาณสารพิษที่จะเข้าสู่ร่างกาย  ร่างกายของเราสามารถที่จะกำจัดสารพิษออกได้จากการกำจัดที่อวัยวะดังต่อไปนี้คือ  ตับ  ไต  และ ผิวหนัง  ซึ่งถ้าเราได้เรียนรู้การกระตุ้นการทำงานและการช่วยกำจัดสารพิษออกไปแล้วร่างกายของเราก็จะได้รับสารพิษน้อยลงและสามารถกำจัดออกไปได้มากขึ้น

ออกกำลังกายที่เหมาะสมอย่างพอเพียง  การออกกำลังกายนั้นนอกจากจะมีจุดประสงค์ในการเพิ่มพูนสมรรถภาพของร่างกายแล้วยังสามารถที่จะเพิ่มการผลิตฮอร์โมนต่างๆ ที่จำเป็นในการมีอายุที่ยินยาวและมีพลังด้วย  การออกกำลังกายยังมีส่วนในการเสริมสร้างรูปร่างที่ดีและมีผิวพรรณที่สดใสด้วย    ซึ่งเรื่องนี้ต้องทำการศึกษาเพิ่มพูนความฉลาดด้วยตนเองและเลือกว่าการออกกำลังกายแบบใสจะเหมาะสมต่อสภาพร่างกายของเราซึ่งไม่เหมือนกันในแต่ละคน

การฝึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจเป็นประจำ  ร่างกายของคนเรานั้นต้องการทั้งการเคลื่อนไหวและการผ่อนคลายที่ประสานสอดคล้องกับการดำเนินชีวิตในแต่ละคนซึ่งไม่มีทางที่จะเหมือนกัน   วิธีการแบบหนึ่งอาจจะดีสำหรับคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ดีสำหรับตัวเราก็ได้  ดังนั้นเราจึงควรที่จะแสวงหาวิธีการผ่อนคลายร่างกายรวมทั้งจิตใจของเราให้เหมาะสมกับเรา  และ การรักษาสมดุลย์ของชีวิตที่เรียกว่า ดุลยภาพของชีวิต หรือ Work Life Balance นั้น เป็นศิลปที่จะต้องเรียนรู้ถ้าอยากที่จะฉลาดเพื่อการมีอายุที่ยืนยาว

การนอนหลับที่พอเพียง  คุณภาพของการนอนนั้นเป็นรากฐานของการมีอายุที่ยืนยาวและมีพลังชีวิตที่เต็มเปี่ยม  การเข้านอนให้ตรงกับนาฬิกาชีวิตนั้นเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นที่จะต้องกระทำ  รวมทั้งเพิ่มคุณภาพของก่ารนอนไม่ให้มีการรบกวนต่อการนอนซึ่งจะทำให้ร่างกายสามารถที่จะซ่อมแซมส่วนต่างๆ ที่สึกหรอจากการใช้งานในชีวิตประจำวัน

ที่จริงถ้าสามารถทำได้ตามที่เขียนให้อ่านมานั้นก็น่าจะเพียงพอแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ในโลกที่วุ่นวายและเต็มไปด้วยสารพิษที่เปื้อนปนอยู่ทั้งในบรรยากาศ อาหาร และน้ำดื่มที่รับประทาน  ดังนั้นจึงน่าจะต้องเพิ่มความฉลาดในด้านการเลือกที่จะไปปรึกษาผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เพื่อที่จะได้เรียนรู้วิธีการที่ถูกต้องและเหมาะสมเฉพาะตัวของเราซึ่งแต่ละคนไม่เหมือนกัน

การไปปรึกษาสถาบันทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือที่ดูแลทางด้านสุขภาพจากแพทย์ที่มีความรักความเมตตาและมีความรู้ที่แท้จริงจึงอาจจะเป็นอีกส่วนหนึ่งของความฉลาดที่เรียกว่า “แอลคิว”นี้
 


เรียบเรียงโดย นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
ชะลอวัยสไตล์หมอพันธ์ศักดิ์
 
IMG
IMG
IMG
IMG

 

   
Posted by Bumrungrad International
New trend in perfect Health... เทรนด์ใหม่ในการมีสุขภาพดีที่ยังยืนยุคดิจิทัล
สุขภาพเป็นภาพของความสุข ภาพของการมีร่างกายที่สมบูรณ์ มีจิตใจที่แจ่มใสเบิกบาน และดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
Posted by Bumrungrad International
February 27, 2019
comments
LQ (Longevity Quotient)... คืออะไร แล้วทำไมถึงทำให้มีอายุยืนยาว?...
มนุษย์ทุกคนเกิดมาพร้อมกับความฉลาดที่เรียกว่า “ไอคิว”  หรือ “ความฉลาดทางสติปัญญา” แต่จะมีมากหรือน้อยก็ขึ้นกับกรรมพันธุ์และการเรียนรู้รวมทั้งการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มความฉลาด
Posted by Bumrungrad International
February 26, 2019
comments
เคล็ดลับความงาม... จากภายใน
เคยเขียนให้อ่านกันเป็นประจำว่าการจะคงความเป็นหนุ่มสาวและมีอายุยืนยาวนั้นต้องมาจากภายในดังที่มีคำกล่าวว่า ...Healthy from Inside & Beauty from within
Posted by Bumrungrad International
February 25, 2019
comments
ภัยร้าย! มะเร็งปากมดลูก รู้เท่าทันป้องกันได้
การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกเบื้องต้นด้วยวิธี เอชพีวี ดีเอ็นเอ (HPV DNA Test) เป็นการตรวจด้วยวิธีเจาะลึกระดับดีเอ็นเอเพื่อตรวจหาเชื้อเอชพีวี สายพันธุ์ที่มีความเสี่ยงสูงทั้ง 14 สายพันธุ์
Posted by Bumrungrad International
February 12, 2019
comments

บทความอื่น ๆ ที่น่าสนใจ