bih.button.backtotop.text

นวัตกรรมใหม่ ตรวจ DNA กับความเสี่ยงโรคร้าย

จะดีแค่ไหน? ถ้าเราสามารถทำนายโรคร้ายที่จะเกิดในอนาคต และเตรียมป้องกัน-รักษา ได้ล่วงหน้า ...มาร่วมคุยไปพร้อมๆ กับคุณสุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อที่น่าสนใจ "นวัตกรรมตรวจ DNA เพื่อรับมือกับความเสี่ยงโรคร้าย" โดย นพ.เขษม์ชัย เสือวรรณศรี อายุรแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

จะดีแค่ไหน? ถ้าเราสามารถทำนายโรคร้ายที่จะเกิดในอนาคต และเตรียมป้องกัน-รักษา ได้ล่วงหน้า ...มาร่วมคุยไปพร้อมๆ กับคุณสุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อที่น่าสนใจ "นวัตกรรมตรวจ DNA เพื่อรับมือกับความเสี่ยงโรคร้าย" โดย นพ.เขษม์ชัย เสือวรรณศรี อายุรแพทย์ชำนาญการด้านประสาทวิทยา และผู้อำนวยการด้านการแพทย์ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวทัลไลฟ์ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

 

รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs