bih.button.backtotop.text

โรคริดสีดวงทวารหนัก ฝีคัณฑสูตร หรือมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนัก เป็นโรคที่ซับซ้อนและจำเป็นต้องได้รับการวินิจฉัยรักษาจากแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลฯ เล็งเห็นความสำคัญ จึงได้จัดตั้งศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนักขึ้น เพื่อการรักษาเฉพาะทางแบบครบวงจร 

ศูนย์ศัลยกรรมลำไส้ใหญ่และทวารหนัก

ชั้น 3 ฝั่งทิศเหนือ อาคารโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
โทร 02 011 2351-2
เปิดให้บริการทุกวัน 8:00-18:00 น.

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs