bih.button.backtotop.text

Gene Test EP.1 ตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์คืออะไร?

การตรวจยีนคล้ายการทำนายว่าลูกของเราจะมีโอกาสที่จะเกิดออกมามีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันตรวจได้มากกว่า 600 ยีนหรือประมาณ 300 โรค


การตรวจยีนก่อนการตั้งครรภ์ คล้ายการทำนายว่าลูกของเราจะมีโอกาสที่จะเกิดออกมามีความผิดปกติมากน้อยแค่ไหน ซึ่งปัจจุบันตรวจได้มากกว่า 600 ยีนหรือประมาณ 300 โรค 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs