bih.button.backtotop.text

EP.1 การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

หนึ่งในเรื่องสำคัญของการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการเติบโตสมวัย สุขภาพแข็งแรง คือการได้รับสารอาหารครบถ้วน นมแม่มีสารอาหารที่สำคัญ มีประโยชน์มากมายกับลูกน้อย1080x1080-01.jpg


หนึ่งในเรื่องสำคัญของการเลี้ยงลูกให้มีพัฒนาการเติบโตสมวัย สุขภาพแข็งแรง คือการได้รับสารอาหารครบถ้วน นมแม่มีสารอาหารที่สำคัญ มีประโยชน์มากมายกับลูกน้อย รพ.บำรุงราษฎร์ เราให้ความสำคัญกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยยึดหลักปฏิบัติของบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ มีการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน และจากสถิติของคุณแม่ที่คลอดใน รพ.บำรุงราษฎร์ มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึง 6 เดือนถึง 71% ขั้นตอนจะมีอะไรบ้างติดตามได้วิดีโอชุดนี้


 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs