bih.button.backtotop.text

สู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบฉบับบำรุงราษฎร์

ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แบบฉบับบำรุงราษฎร์
สิ่งสำคัญที่จะทำให้ลูกเติบโตมีพัฒนาการสมวัย สุขภาพแข็งแรงทั้งกายใจคือการได้รับสารอาหารครบถ้วนตั้งแต่แรกเกิดและอาหารที่ดีที่สุด อุดมด้วยสารอาหารที่มีประโยชน์มากมายสำหรับทารกก็คือนมแม่นั่นเอง

โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ตระหนักถึงความสำคัญของการให้นมแม่ เราจึงยึดหลักปฏิบัติของบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เพื่อวางมาตรฐานในการดูแลคุณแม่และทารกทุกคนที่มาคลอดที่บำรุงราษฎร์ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพและความปลอดภัย จุดมุ่งหมายคือเลี้ยงทารกที่คลอดปกติและทารกคลอดก่อนกำหนดหรือมีปัญหาให้ดีที่สุดด้วยนมแม่
 
เคล็ดลับสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
หลักปฏิบัติของบันได 10 ขั้นสู่ความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ เริ่มต้นจากการกำหนดนโยบายที่ชัดเจน การส่งเสริมให้บุคคลากรได้รับการอบรมและวัดระดับความรู้ความสามารถ รวมถึงวัดระดับความรู้ความสามารถและมีการประชุมร่วมกันระหว่างแพทย์และทีมปฏิบัติงานอื่นๆอย่างสม่ำเสมอเพื่อปรึกษาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา

นอกจากความพร้อมของทีมบุคลากรทางการแพทย์แล้ว การเตรียมความพร้อมของคุณแม่ยังเป็นปัจจัยที่สำคัญที่นำไปสู่ความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เช่นกัน ดังนั้นเราจึงเตรียมความพร้อมด้วยการจัดอบรมให้ความรู้แก่คุณแม่และครอบครัว ให้คำปรึกษาและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ขณะตั้งครรภ์

จุดเริ่มต้นความสำเร็จของการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เริ่มตั้งแต่ในห้องคลอด ในกรณีที่คุณแม่และทารกปลอดภัยหลังคลอด เราจะนำทารกมาให้คุณแม่ได้อยู่กันแบบเนื้อแนบเนื้อทันทีหลังคลอดที่ห้องคลอดหรือห้องพักฟื้น ซึ่งเคล็ดลับที่จะทำให้ทารกทุกคนสามารถได้รับนมแม่ที่มีประสิทธิภาพได้นั้นก็คือ ดูดเร็ว ดูดบ่อยและดูดถูกวิธี ดังนั้นเราจะช่วยให้ทารกดูดนมแม่ภายในครึ่งชั่วโมงแรกหลังคลอดหรือเมื่อคุณแม่มีความพร้อมเพื่อกระตุ้นให้น้ำนมมาเร็ว หลังจากนั้นเราจะให้ความรู้กับคุณแม่ถึงวิธีเลี้ยงลูกด้วยนมแม่และวิธีการทำให้น้ำนมมีปริมาณเพียงพอแม้ว่าคุณแม่ต้องแยกจากลูก คุณแม่ควรให้ลูกดูดนมบ่อยๆอย่างน้อยทุก 2-3 ชั่วโมงหรือบ่อยตามที่ลูกต้องการ วันหนึ่งต้องได้อย่างน้อย 8-10 ครั้งขึ้นไป และให้ลูกดูดถูกวิธีด้วยท่าให้นมที่ถูกต้องและการให้ลูกอมลึกถึงลานนมเพราะหากอมแต่หัวนม คุณแม่อาจหัวนมแตก มีอาการเจ็บและอักเสบได้

เนื่องจากเราส่งเสริมการให้นมแม่ ดังนั้นเราจึงพยายามให้คุณแม่ให้นมลูกเพียงอย่างเดียวเพราะหากทารกได้นมผสมหรือน้ำหรืออาหารอื่นจะทำให้ทารกอิ่มและไม่ดื่มนมแม่เท่าที่ควร แต่กรณีที่ทารกมีข้อบ่งชี้ทางการแพทย์จำเป็นต้องให้นมผสม น้ำหรืออาหารอื่นแก่ทารก เราจะให้ข้อมูลที่ชัดเจนถึงประโยชน์ ความเสี่ยง ปริมาณและระยะเวลาในการให้นมผสมแก่ทารก

ตลอดระยะเวลาที่คุณแม่ยังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาล เราส่งเสริมให้คุณแม่และลูกเริ่มต้นเรียนรู้ซึ่งกันและกันโดยการส่งเสริมให้ลูกได้อยู่กับแม่ที่ห้องพักเมื่อคุณแม่พร้อม แพทย์ผู้ชำนาญการ พยาบาลและสหสาขาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องพร้อมให้คำดูแลและคำแนะนำตลอด 24 ชั่วโมงเพื่อให้แน่ใจว่าคุณแม่ประสบความสำเร็จในการเลี้ยงลูกด้วยนมอย่างแท้จริง

หลังจากที่คุณแม่และลูกกลับบ้านแล้ว เรายังติดตามสอบถามเพื่อให้คำแนะนำและความช่วยเหลืออย่างเหมาะสม หลายครั้งที่คุณแม่บางรายมีปัญหาในการให้นมลูก เช่น น้ำนมน้อย เต้านมคัด หัวนมแตก เป็นแผล เราพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้คุณแม่ก้าวผ่านช่วงเวลาที่มีปัญหาเหล่านี้ด้วย 3 วิธีด้วยกันคือ การให้คำปรึกษาทางโทรศัพท์ การเข้ามารับคำปรึกษาที่คลินิกนมแม่และการเข้ามารับคำปรึกษากับแพทย์ในกรณีที่มีปัญหาต้องมาพบแพทย์ เช่น มีภาวะเต้านมอักเสบ

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นในการให้บริการอย่างครบวงจรของการให้นมแม่ ตั้งแต่การตั้งครรภ์ ระหว่างคลอดและหลังคลอด เราเน้นการให้นมแม่ในทุกขั้นตอนเหล่านี้ เรามีบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชำนาญ สถานที่และอุปกรณ์ที่ช่วยส่งเสริมให้การให้นมแม่ประสบความสำเร็จ จากสถิติของคุณแม่ที่มาคลอดที่บำรุงราษฎร์ มีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่อย่างเดียวจนถึง  6 เดือนถึง 71-74 เปอร์เซ็นต์เมื่อเทียบกับสถิติของประเทศไทยประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ ถือเป็นความสำเร็จที่บุคลากรด้านการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่  โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์มีความภาคภูมิใจที่ได้มีส่วนในการช่วยเสริมสร้างสายใยระหว่างคุณแม่และลูกน้อย รวมถึงช่วยให้ทารกเจริญเติบโตอย่างแข็งแรงและมีพัฒนาการที่สมวัย
 
 
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs