bih.button.backtotop.text

ทีมแพทย์ศูนย์โรคไต พร้อมให้การดูแลคุณอย่างใกล้ชิด

ศูนย์โรคไต บำรุงราษฎร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในทุกระยะ โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ

ศูนย์โรคไต บำรุงราษฎร์ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังในทุกระยะ โดยทีมแพทย์สหสาขาวิชาชีพ เพื่อช่วยในการชะลอการเสื่อมของไต โดยการควบคุมสาเหตุของโรคไต เช่น โรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคไตอักเสบ โรคถุงน้ำในไต โรคนิ่วที่ไต และการควบคุมระดับโปรตีนที่รั่วออกมากับปัสสาวะ รวมถึงการรักษาภาวะแทรกซ้อน เช่น ภาวะเลือดจาง ระดับเกลือแร่ในเลือดผิดปกติ และการบำบัดทดแทนไต นอกจากนี้ยังมีทีมสหสาขาวิชาชีพที่ทำงานร่วมกับทีมแพทย์ เช่น 
  • พยาบาลผู้ชำนาญการดูแลผู้ป่วยโรคไต
  • เภสัชกร ที่ดูแลการใช้ยาและให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับยา
  •  นักโภชนาการ
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs