bih.button.backtotop.text

Bumrungrad Podcast EP.18 ข้อเข่าเสื่อมรักษาได้

06 กันยายน 2564

ข้อเข่าเสื่อม อีกหนึ่งสาเหตุทำให้เดิน ลุกนั่งไม่สะดวก และเกิดความเจ็บปวดทรมานจนใช้ชีวิตลำบากได้ มารับฟังวิธีป้องกัน ไปจนถึงวิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อม ไว้เป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่

ข้อเข่าเสื่อม อีกหนึ่งสาเหตุทำให้เดิน ลุกนั่งไม่สะดวก และเกิดความเจ็บปวดทรมานจนใช้ชีวิตลำบากได้ มารับฟังวิธีป้องกัน ไปจนถึงวิธีการรักษาข้อเข่าเสื่อม ไว้เป็นทางเลือกสำหรับคุณผู้ฟังที่อาจจะกำลังประสบกับปัญหานี้อยู่


 
Layout-BI-Podcast-Badge_Spotify-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_YouTube-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Apple-Podcasts-360x118.png

Layout-BI-Podcast-Badge_Google-Podcasts-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Anchor-360x118.png  Layout-BI-Podcast-Badge_Blockdit-360x118.png

Related Health Blogs