bih.button.backtotop.text

อีกหนึ่งความหวังในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางสายสวนโดยผ่านทางเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (Transaortic approach: TAVI)


ปัจจุบันประเทศไทยได้เข้าสู่สังคมผู้สุงอายุโดยสมบูรณ์และประชากรมีอายุยืนยาวมากขึ้น ทำให้พบจำนวนผู้ป่วยภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบเพิ่มขึ้นตามมา ลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Aortic Valve) เปรียบเสมือนประตูกั้นระหว่างหัวใจห้องล่างซ้ายกับหลอดเลือดแดงใหญ่เอออร์ตา (Aorta) ซึ่งมีหน้าที่ลำเลียงเลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกาย ลิ้นหัวใจที่ตีบรุนแรงนำไปสู่ภาวะหัวใจล้มเหลวและเสียชีวิตอย่างเฉียบพลันได้
 

ภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ตาตีบเกิดจากอะไร

สาเหตุหลักเกิดจากความเสื่อมตามอายุ ทำให้หินปูนเกาะบริเวณลิ้นหัวใจ ส่งผลให้ลิ้นหัวใจทำการเปิดปิดได้ลำบากมากขึ้น ทำให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะต่างๆของร่างกายได้น้อยลง
 

รักษาภาวะลิ้นหัวใจเอออร์ตาตีบได้กี่วิธี

วิธีการรักษาที่เป็นมาตรฐานมีอยู่ 2 วิธีด้วยกันคือ การผ่าตัดเปิดหน้าอกเพื่อเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมและการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านสายสวนโดยไม่ต้องผ่าตัด (Transcatheter Aortic Valve Implantation หรือ TAVI) ซึ่งส่วนใหญ่แพทย์จะทำการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านทางเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณขาหนีบ ข้อดีคือ ใช้เวลาสั้นกว่า ไม่มีแผลผ่าตัดใหญ่และฟื้นตัวได้เร็วกว่าการผ่าตัดเปิดหน้าอก

อย่างไรก็ตาม ผู้ป่วยบางรายนอกจากจะไม่สามารถผ่าตัดเปิดหน้าอกได้แล้ว ยังมีข้อจำกัดในการเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านทางเส้นเลือดแดงใหญ่ที่ขาหนีบ เช่น เส้นเลือดมีความคดเคี้ยวมากหรือมีหินปูนเกาะผนังเส้นเลือดมากจนเส้นเลือดตีบแคบ ซึ่งพบได้ไม่น้อยในผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคอื่นๆร่วมด้วย
 

ผู้ป่วยกลุ่มนี้ยังมีทางเลือกอื่นอีกหรือไม่    

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านทางสายสวนสามารถทำผ่านช่องทางอื่นได้อีก โดยการเจาะผ่านผิวหนังบริเวณยอดหัวใจ (Transapical approach) หรือการทำผ่านเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาบริเวณเหนือลิ้นหัวใจเอออร์ติก (Transaortic approach) ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปลอดภัยเพราะไม่มีการเจาะผ่านกล้ามเนื้อหัวใจ จึงไม่ทำให้เกิดการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อหัวใจ
 

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมผ่านทางสายสวนโดยผ่านทางเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาทำได้อย่างไร

การเปลี่ยนลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติกผ่านทางสายสวนโดยผ่านทางเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาทำได้โดยแพทย์จะเปิดแผลขนาดเล็กบริเวณกลางหน้าอกด้านบนหรือค่อนไปทางด้านขวาเพื่อให้สามารถเห็นเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาและตำแหน่งที่จะใส่ลิ้นหัวใจเทียมเอออร์ติก หลังจากนั้นแพทย์จะใส่สายสวนผ่านทางผิวหนังบริเวณใกล้แผลเปิด ผ่านไปยังเส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาเพื่อไปยังตำแหน่งของลิ้นหัวใจเอออร์ติกและใช้เครื่องมือพิเศษเพื่อใส่ลิ้นหัวใจเทียมเข้าไปยังตำแหน่งที่เหมาะสม กลายเป็นลิ้นหัวใจใหม่แทนลิ้นหัวใจเดิม ท้ายสุดแพทย์จะทำการเย็บปิดแผลที่เส้นเลือดแดงใหญ่เอออร์ตาและแผลที่ผิวหนังโดยใช้เวลาทั้งหมด 2-4 ชั่วโมง
 

ผลลัพธ์ในการรักษาเป็นอย่างไร

การรักษาให้ผลลัพธ์ที่ดีและฟื้นตัวเร็วเช่นเดียวกับการเปลี่ยนลิ้นหัวใจผ่านทางเส้นเลือดที่ขาหนีบ
เพราะทุกคนมีหัวใจเพียงดวงเดียว สถาบันโรคหัวใจ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์จึงมีความมุ่งมั่นในการส่งมอบการบริบาลที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยืนยาว


เรียบเรียงโดย นพ. วสันต์ อุทัยเฉลิม
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:
065-509-9198 
(ระหว่างเวลา 8.00-20.00 น. )

02-066-8888
(ระหว่างเวลา 20.00-8.00 น. )

Email
[email protected]
 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs