bih.button.backtotop.text

Suthichai Live ตอน : การตรวจยีนหาความเสี่ยงโรคพันธุกรรม เรียนรู้วิธีป้องกัน และแก้ไขอย่างตรงจุด

สนทนากับมีเดียกูรู สุทธิชัย หยุ่น ในหัวข้อ การตรวจยีนหาความเสี่ยงโรคพันธุกรรม เรียนรู้วิธีป้องกัน และแก้ไขอย่างตรงจุด โดย นพ. ชนินทร์ ลิ่มวงศ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชพันธุศาสตร์ศูนย์พันธุศาสตร์เชิงป้องกัน และสุขภาพครอบครัว โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการนัดหมาย
โทร : 02-011-4890 , 02-011-4891
สายด่วนโทร : 065-929-8320 (ระหว่างเวลา 8.00-20.00น.)
Email : [email protected]
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

Related Health Blogs