bih.button.backtotop.text

การดูแลสุขภาพเด็กดีใน Well Baby Clinic

11 พฤศจิกายน 2556
การพาลูกน้อยไปพบแพทย์อย่างสม่ำเสมอตามกำหนดนัด หรือที่เรียกกันว่า ไป ‘Well Baby Clinic’ นั้น ก็เพื่อให้แพทย์ได้ตรวจสุขภาพลูกน้อยเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกเจริญเติบโตสมวัย มีน้ำหนักและส่วนสูงเพิ่มตามที่ควรจะเป็น พัฒนาการต่างๆ ก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม ได้รับอาหารที่มีประโยชน์เหมาะกับช่วงอายุของลูกในปริมาณที่พอเหมาะ ไม่มากไม่น้อยเกินไป และสุดท้าย ลูกน้อยก็จะได้รับวัคซีนที่จำเป็นพร้อมกันไปด้วย
 
การมา Well Baby Clinic ครั้งแรกมักจะเป็นช่วงหนึ่งถึงสองอาทิตย์แรกหลังคลอด ทารกในวัยนี้อาจมีปัญหาตัวเหลือง มีเสียงหัวใจผิดปกติ หรือมีปัญหาในการดูดนม ซึ่งแพทย์จะได้ให้การรักษาหรือให้คำแนะนำที่เหมาะสม หลังจากช่วงนี้แล้ว กำหนดนัดตรวจสุขภาพและรับวัคซีนก็จะเป็นตอนที่ลูกน้อยอายุ 1 เดือน 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน 9 เดือน 1 ขวบ 1 ขวบครึ่ง และ 2 ขวบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าในช่วง 2 ปีแรกนี้เป็นเวลาที่พ่อแม่จะต้องพาลูกมาพบแพทย์บ่อยที่สุด เนื่องจากเป็นช่วงที่ลูกเปลี่ยนแปลงและเติบโตเร็วมากกว่าช่วงเวลาอื่นในชีวิต หากมีความผิดปกติใดๆ เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนัก ส่วนสูง พัฒนาการด้านต่างๆ และสุขภาพทั่วๆ ไป แพทย์จะได้ให้คำแนะนำหรือให้การรักษาได้แต่เนิ่นๆ หลังจาก 2 ปีไปแล้ว ส่วนใหญ่แพทย์จะนัดตรวจสุขภาพและให้วัคซีนอย่างน้อยปีละครั้งไปจนถึงอายุ 15 ปี
 

เมื่อคุณพ่อคุณแม่พาลูกมาที่ Well Baby Clinic

การตรวจเริ่มแรกก็คือ การชั่งน้ำหนักและวัดส่วนสูง (หรือความยาว) ของลูกน้อย และการวัดขนาดรอบศีรษะ หลังจากนั้นจะมีการพล็อตค่าที่วัดได้ลงในกราฟซึ่งแสดงค่าน้ำหนักและส่วนสูงของเด็กโดยเฉลี่ยในช่วงอายุต่างๆ กัน
 
หลังจากนั้น แพทย์จะตรวจสุขภาพของลูกน้อยตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้า คุณพ่อคุณแม่อาจไต่ถามแพทย์หากมีข้อสงสัยหรือกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของลูก เป็นต้นว่า ลูกอาจมีผื่นที่ใบหน้า มีฝ้าขาวในปาก คลำก้อนได้ที่ศีรษะ ฯลฯ
 
แพทย์จะไต่ถามถึงพัฒนาการของลูกน้อย หากยังอยู่ในวัยทารก คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเตรียมตอบคำถามเหล่านี้ เป็นต้นว่า ลูกเริ่มยกศีรษะขึ้นบ้างหรือยัง เริ่มคว้าของเข้าปากไหม พยายามจะคว่ำหรือคว่ำได้แล้วหรือยัง ดึงตัวขึ้นยืนเป็นไหม
 
นอกจากนี้แล้ว แพทย์ก็จะอยากทราบถึงกิจวัตรประจำวันของลูกน้อย เป็นต้นว่า การดูดนมหรือการรับประทานอาหาร การนอน การขับถ่าย และการเล่น ทั้งหมดนี้จะเป็นเวลาที่คุณพ่อคุณแม่จะได้พูดคุยซักถาม และแพทย์ก็จะได้สอนคุณพ่อคุณแม่เกี่ยวกับวิธีการเลี้ยงดู ตั้งแต่การดูดนม ปริมาณของนมแต่ละมื้อ ชนิดและปริมาณของอาหารที่เด็กควรได้รับ การเล่นกับลูกอย่างไรเพื่อจะเสริมพัฒนาการในวัยต่างๆ กัน การใช้ car seat เมื่อเดินทางโดยรถยนต์ ไปจนถึงอุบัติเหตุที่ควรระวังในแต่ละช่วงอายุ
 
หลังจากนั้นก็จะถึงเวลาที่ลูกน้อยจะได้รับวัคซีนตามกำหนด เด็กเล็กๆ แทบทุกคนจะร้องไห้จ้าหลังจากฉีดยา แต่หลังจากได้รับการอุ้ม กอด และปลอบโยนจากคุณพ่อคุณแม่แล้ว ก็มักจะหยุดร้องและลืมในเวลาอันรวดเร็ว
 
ก่อนกลับบ้าน คุณพ่อคุณแม่มักจะได้รับบัตรนัดวันเวลาตรวจสุขภาพและรับวัคซีนครั้งต่อไป หากคุณพ่อคุณแม่ลืมหรือติดธุระไม่ได้พาลูกมาพบแพทย์ตามวันนัด คุณพ่อคุณแม่ควรทำนัดเพื่อพาลูกมาพบแพทย์ใหม่ในทันที
 
เรียบเรียงโดย พญ.สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร กุมารแพทย์ ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ "คลินิกสุขภาพเด็ก"
 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:


แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs