พญ. สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00Children Center (BIC 17C)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00Children Center (BIC 17C)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00Children Center (BIC 17C)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00Children Center (BIC 17C)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00Children Center (BIC 17C)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00Children Center (Well Baby Clinic) (BIC 17D)
ศูนย์รักษาโรค