พญ. สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์ - กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
+ See More
วัน เวลา สถานที่
จ.209:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
อ.309:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
พ.409:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
พฤ.509:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
ศ.609:00 - 12:0009:0012:00NS 17C (Children Center)
ส.709:00 - 16:0009:0016:00NS 17D (Well Baby Clinic)
ศูนย์รักษาโรค