พญ. สิริยาภรณ์ เลาหคุณากร

Specialty: กุมารเวชศาสตร์ - กุมารเวชศาสตร์, กุมารเวชศาสตร์ทั่วไป
Language Spoken: อังกฤษ, ไทย
Qualifications
ปริญญาบัตรและสถาบันการศึกษา:
- แพทยศาสตรบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2524
วุฒิบัตร:
- สาขากุมารเวชศาสตร์, ประเทศไทย, 2530
+ See More
Day Time Location
Mon209:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
Tue309:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
Wed409:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
Thu509:00 - 16:0009:0016:00NS 17C (Children Center)
Fri609:00 - 12:0009:0012:00NS 17C (Children Center)
Sat709:00 - 16:0009:0016:00NS 17D (Well Baby Clinic)
ศูนย์รักษาโรค