bih.button.backtotop.text

โรคกระเพาะอาหาร อาจไม่ใช่เพราะรับประทานอาหารไม่ตรงเวลา

สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารมีหลายอย่างด้วยกัน


สาเหตุของโรคกระเพาะอาหารมีหลายอย่างด้วยกัน

  1. การทานอาหารไม่ตรงเวลา
  2. การกินยาที่ระคายเคืองกระเพาะอาหาร
  3. เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย H.pylori โดยเชื้อนี้มักอยู่ในน้ำที่ไม่สะอาด ปนเปื้อนในอาหารไม่ได้ปรุงสุก 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ:

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

Related Health Blogs